Nauka Jezyka Hiszpanskiego Online

Podróżowanie - nauka słówek i zwrotów


VIAJES - PODRÓŻE

Podróż samochodem - Viaje en coche

***

NA AUTOSTRADZIE, NA DRODZE En la autopista, en la carretera


Czy przejazd autostradą do… jest płatny? ¿Es laautopista a... una autopista de peaje?
Ile wynosi opłata za odcinek Madryt–Barcelona? ¿Cuánto cuesta el viaje de Madrid a Barcelona?
Gdzie się płaci za przejazd autostradą? ¿Dónde se paga el peaje?
Czy to jest droga do…? ¿Es éste el camino a…?
Jak dojadę do…? ¿Cómo llegar a…?
Przepraszam, którą drogą dojadę do…? Perdone, ¿cuál es el camino a…?
Czy dojadę tam samochodem? ¿Se puede llegar allí en coche?
Może mi pan/pani pokazać na mapie, w którym miejscu jesteśmy? ¿Me puede enseñar en el mapa dónde estamos?
Gdzie jest wjazd na autostradę? ¿Por dónde se entra en la autopista?

***

Vaya todo recto. Proszę jechać cały czas prosto.
Gire a la derecha/a la izquierda en el cruce siguiente. Proszę skręcić w prawo/w lewo na najbliższym skrzyżowaniu.
Tiene que volver atrás. Musi pan/pani zawrócić.

***

Czy daleko jest stąd do kempingu? ¿Hay un camping por aquí cerca?
W jakiej miejscowości znajdę pensjonat/motel? ¿Dónde hay una pensión/un motel?
Zepsuł mi się samochód. Czy może pan zawiadomić najbliższy warsztat? Se me ha estropeado el coche. ¿Podría llamar al taller más cercano?
Stoję na drodze numer… Czy możecie przysłać mechanika? Estoy en la carretera número… ¿Pueden enviar a un mecánico?
Jak długo będę czekać na pomoc drogową? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar la Ayuda en Carretera?   

 
***

STACJA BENZYNOWA Gasolinera/estación de servicio

Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? ¿Dónde está la gasolinera más cercana?
Skończyła mi się benzyna. Se me acabó la gasolina.
Proszę 20 litrów benzyny bezołowiowej. 20 litros de gasolina sin plomo, por favor.
Proszę 10 litrów oleju napędowego. 10 litros de gasóleo, por favor.
Proszę nalać do pełna. Llene el depósito/el tanque, por favor.
Proszę dolać płynu do chłodnicy. Llene el radiador, por favor.
Proszę sprawdzić ciśnienie w oponach. Controle la presión de los neumáticos, por favor.
Proszę zmienić olej. Cambie el aceite, por favor.
Proszę sprawdzić płyn hamulcowy. Controle el fluido para frenos, por favor.
Czy tu jest stanowisko do tankowania gazu? ¿Se puede repostar/recargar gas aquí?
Gdzie mogę umyć samochód? ¿Dónde puedo lavar el coche?
Gdzie jest myjnia samochodowa? ¿Dónde hay un autolavado?
Proszę o umycie i nawoskowanie. Lave y encere mi coche, por favor.
Proszę umyć przednią szybę. Limpie el parabrisas, por favor.
Ile płacę? ¿Cuánto es?


***

PARKOWANIE Aparcamiento/estacionamiento

Gdzie jest parking strzeżony? ¿Dónde hay un aparcamiento custodiado?
Ten parking jest płatny, ale nie strzeżony. Este estacionamiento/aparcamiento es de pago, pero sin vigilancia.
Czy jest tu parking wielopoziomowy? ¿Hay aquí un aparcamiento/estacionamiento de varias plantas?
Czy parking jest strzeżony nocą? ¿Este aparcamiento tiene vigilancia nocturna?
Gdzie tu można zaparkować? ¿Dónde se puede aparcar/estacionar aquí?
Jak długo mogę tu parkować? ¿Cuánto tiempo puedo dejar aquí mi coche?
Czy mogę zostawić tu przyczepę ¿Puedo dejar aquí mi caravana
- na jeden dzień? por un día?
- na tydzień? por una semana?
Jakie są opłaty za parkowanie? ¿Cuánto cuesta el estacionamiento?

***

El aparcamiento custodiado está en la calle… Parking strzeżony znajduje się na ulicy…
Está prohibido estacionar aquí. Tu nie wolno parkować.

 

***

WYPADEK SAMOCHODOWY Accidente de tráfico

Proszę mnie podwieźć do najbliższego telefonu. Acérqueme al teléfono más cercano, por favor.
Zdarzył się wypadek. Ha habido un accidente.
Są ranni. Hay heridos.
Trzeba wezwać policję. Hay que llamar a la policía.
Trzeba wezwać karetkę/pogotowie ratunkowe. Hay que llamar a una ambulancia.
Czy może mi pan/pani pomóc? ¿Me puede ayudar?
Znajduję się na drodze… w pobliżu… Estoy en la carretera… cerca de…
Jestem lekko ranny/ranna. Estoy levemente herido.
Samochód jest rozbity. El coche está destrozado.
Chciałbym/Chciałabym  wezwać pomoc drogową. Quisiera llamar a la Ayuda en Carretera.

Czy może mnie pan doholować do warsztatu? ¿Me podría remolcar a un taller de reparaciones?

***

¿Ha visto el accidente? Czy widział pan wypadek?
Enseñe su póliza de seguros, por favor. Proszę pokazać polisę ubezpieczeniową.
Dígame su nombre y dirección, por favor. Proszę podać nazwisko i adres.
¿Cómo se produjo el accidente? Jak doszło do wypadku?

***

To nie moja wina. No fue por mi culpa.
To moja wina. Fue por mi culpa.
Mój samochód wpadł w poślizg. Mi coche ha dado un patinazo.
Jechał za szybko. Iba demasiado rápido.
Najechał na mnie. Me atropelló.
Wymusił pierwszeństwo. No me dio la prioridad de paso.
Miał numer rejestracyjny… Matrícula…
Proszę o kopię protokołu policyjnego. Quisiera tener una copia de la denuncia, por favor.
 

***

W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM En el taller de reparaciones

Czy możecie przyholować mój samochód do waszego warsztatu? ¿Pueden remolcar mi coche a su taller?
Czy możecie sprawdzić, co się stało? ¿Pueden ver qué pasó?
Ile czasu potrzeba, żeby sprawdzić, co się stało? ¿Cuánto tiempo tardarán en descsubrir la causa?
Ile czasu zajmie naprawa? ¿Cuánto tiempo durará la reparación?
Czy macie tu też blacharza? ¿Tienen chapista?
Coś się dzieje z silnikiem. Algo pasa con el motor.
Przegrzał się silnik. El motor se ha recalentado.
Samochód nie chce zapalić. El coche no arranca.
Przecieka chłodnica. El radiador pierde.
Wycieka olej. El aceite gotea.
Proszę sprawdzić hamulce. Controle los frenos, por favor.
Nie mogę wrzucić biegów. No puedo cambiar velocidades.
Czy może pan wyregulować gaźnik? ¿Podría regular el carburador?
Chciałbym wymienić świece. Quisiera cambiar las bujías.
Proszę sprawdzić sprzęgło/hamulec. Controle el embrague/el freno, por favor.
Złapałem gumę. Se me ha pinchado una rueda.
Czy jest tu wulkanizator? ¿Hay aquí un vulcanizador?
Czy to coś poważnego? ¿Es algo grave?
Czy może pan to zreperować na poczekaniu? ¿Me lo podría reparar pronto?
Czy ma pan części zamienne, czy trzeba zamówić? ¿Tiene piezas de repuesto o hay que pedirlas?
Może jest tu inny warsztat, w którym można to naprawić? Quizás haya aquí otro taller donde se pueda reparar.
Ile to będzie kosztować? ¿Cuánto va a costar?
Ile płacę? ¿Cuánto le debo?
 

***

WYNAJEM SMOCHODÓW Alquiler de coches

Gdzie można wynająć samochód? ¿Dónde se puede alquilar un coche?
Chciałbym/Chciałabym wynająć samochód. Quisiera alquilar un coche.
Ile kosztuje wynajęcie samochodu ¿Cuánto cuesta alquilar un coche
z kierowcą? con chófer?
bez kierowcy? sin chófer?
Jaka jest opłata ¿Cuánto cuesta
za 1 dzień? 1 día?
za kilometr? 1 kilómetro?
Czy są jakieś koszty dodatkowe? ¿Hay gastos adicionales?
Mam kartę kredytową. Tengo tarjeta de crédito.
Mam międzynarodowe prawo jazdy. Tengo el carnet de conducir internacional.
Chciałbym Quisiera
mały samochód un coche pequeño
większy samochód. un coche más grande.
Ten mi odpowiada. Éste está bien.
Jak działają urządzenia w samochodzie? ¿Cómo funcionan los equipos del coche?
Chciałbym mieć pełne ubezpieczenie. Quisiera tener un seguro completo.
Czy mogę zostawić samochód w….? ¿Puedo dejar el coche en…?


Podróż statkiem i promem- Viaje en barco/ferry

***

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować dwuosobową kabinę pierwszej/drugiej klasy na statku odpływającym dnia… do portu… Quisiera reservar un camarote para dos personas de primera/segunda en el barco que sale el día… con destino a…
O której godzinie odpływamy? ¿A qué hora zarpa el barco?
Jak długo trwa podróż? ¿Cuánto dura el viaje?
Ile kosztuje przewóz samochodu? ¿Cuánto cuesta el transporte de un coche?
O której odpływa prom? ¿A qué hora sale el ferry?
Czy potrzebna jest rezerwacja? ¿Se necesita una reserva?
Ile razy w tygodniu odpływa prom? ¿Cuántas veces a la semana sale el ferry?
Do jakiego portu zawija? ¿A qué puerto llega?

***

Oto moja karta zaokrętowania. He aquí mi tarjeta de embarque.
Gdzie jest kabina numer 2? ¿Dónde está el camarote número 2?
Czy mogę dostać leżak? ¿Puedo alquilar una tumbona?
Źle się czuję. Cierpię na chorobę morską. Estoy mal. Me mareo.

Czy jest tu lekarz? ¿Hay un médico aquí?


Podróż samolotem - Viaje en avión

***

W BIURZE PODRÓŻY En la agencia de viajes

Czy jest połączenie lotnicze z…? ¿Hay vuelos a…?
Czy to jest samolot bezpośredni? ¿Es un vuelo directo?
Samolot ma międzylądowanie. El avión hace escala.
Czy jest samolot czarterowy do…? ¿Hay un avión chárter a…?
Ile czasu trwa lot z… do…? ¿Cuánto tiempo dura el vuelo a…?
O której odlatuje samolot? ¿A qué hora sale el avión?
Ile razy w tygodniu są loty? ¿Cuántas veces a la semana hay vuelos?
Ile kosztuje bilet w klasie turystycznej? ¿Cuánto cuesta un billete de clase turista?
Jaki jest numer lotu? ¿Cuál es el número de vuelo?
Czy mogę zarezerwować bilet do… na dzień.? ¿Podría reservar un billete a… para el día…?
Chciałbym/Chciałabym potwierdzić rezerwację na lot do… Quisiera confirmar la reserva para el vuelo a…
Chciałbym/Chciałabym zmienić rezerwację. Quisiera cambiar la reserva.
Mam bilet powrotny do… Proszę o potwierdzenie. Tengo un billete de vuelta a… Quisiera confirmarlo.
Skąd odjeżdża autobus na lotnisko? ¿De dónde sale el autobús para el aeropuerto?

***

No hay más plazas. Nie ma już miejsc.
Si alguien renuncia le/la avisamos. Jeżeli ktoś zrezygnuje, zawiadomimy pana/panią.

***

NA LOTNISKU En el aeropuerto

Ile bagażu można zabrać? ¿Cuánto equipaje se puede llevar?
Ile płacę za nadbagaż? ¿Cuánto se paga por el exceso de equipaje?
To mój bagaż podręczny. Es mi equipaje de mano.
Gdzie jest sklep wolnocłowy? ¿Dónde está el duty-free shop?

***

A causa de huelga de los pilotos el vuelo está cancelado. Lot odwołany z powodu strajku pilotów.
El avión para… sale con una hora de retraso. Samolot do… odleci z godzinnym opóźnieniem.
Los pasajeros con destino a… deben presentarse para la facturación. Pasażerowie odlatujący do… proszeni są o zgłoszenie się do odprawy.
Ponga su equipaje en la balanza. Proszę położyć bagaż na wadze.
Pase al control de pasaportes. Proszę przejść do kontroli paszportowej.
Los pasajeros con destino a… deben dirigirse a la salida número… Pasażerowie udający się do… proszeni są do wyjścia numer…

***

W SAMOLOCIE En el avión

Czy można już zapalić? ¿Se puede fumar ya?
Proszę o sok/kieliszek koniaku. Quisiera un zumo/una copa de coñac.
Źle się czuję, mam mdłości. Estoy mal, me mareo.
Czy mogę dostać tabletkę? ¿Me puede dar una pastilla?
Gdzie jest toaleta? ¿Dónde están los baños?
***
Usted tiene el asiento cerca de la ventana. Ma pan/pani miejsce przy oknie.
En esta parte no se puede fumar. W tej części nie można palić.
Abróchense los cinturones. Proszę zapiąć pasy.

***

PO WYLĄDOWANIU Después del aterrizaje

Gdzie można odebrać bagaż? ¿Dónde se recoge el equipaje?
Nie ma jednej walizki. Falta una maleta.
Gdzie jest poczekalnia dla pasażerów lecących tranzytem do…? ¿Dónde está la sala de espera para los pasajeros en tránsito a…?
Czy można tu coś zjeść? ¿Se puede comer algo aquí?
Gdzie mogę wymienić pieniądze? ¿Dónde se puede cambiar dinero?
Czy jest stąd autobus do miasta? ¿Hay un autobús al centro desde aquí?
Gdzie się zatrzymuje? ¿Dónde para?
Ile kosztuje bilet? ¿Cuánto cuesta un billete?
Gdzie jest telefon? ¿Dónde hay un teléfono?
Gdzie jest postój taksówek? ¿Dónde está la parada de taxis?
Czy tu można wynająć samochód? ¿Se puede alquilar un coche aquí?


Podróż autobusem, autokarem - Viaje en autobús, autocar

***

Czy jest w tym mieście dworzec autobusowy? ¿Hay una estación de autobuses en esta ciudad?

Gdzie jest informacja? ¿Dónde está la oficina de información?   

Gdzie jest rozkład jazdy? ¿Dónde está el horario?

Czy jest połączenie autobusowe z…? ¿Se puede ir a… en autobús?

Ile kosztuje bilet? ¿Cuánto cuesta el billete?

Skąd odjeżdża autobus do…? ¿De dónde sale el autobús a…?

O której odjeżdża/przyjeżdża autobus? ¿A qué hora sale/viene el autobús?

O której odjeżdża ostatni autobus z…? ¿A qué hora sale el último autobús de…?

Czy jest nocne połączenie do…? ¿Hay un autobús nocturno a…?

Czy ten autobus zatrzymuje się w…? ¿Para este autobús en…?

Czy zatrzymuje się po drodze? ¿Para por el camino?

Ile czasu trwa podróż? ¿Cuánto tiempo dura el viaje?

Czy w autobusie jest toaleta? ¿Hay baño en el autobús?

Kiedy będzie postój? ¿Cuándo habrá una parada?

Jak długo trwa postój? ¿Cuánto dura la parada?


Podróż pociągiem - Viaje en tren

***

Gdzie jest dworzec kolejowy? ¿Dónde está la estación de tren?
Jak dojechać/dojść do dworca? ¿Cómo puedo llegar a la estación?
Czy to daleko stąd? ¿Está lejos?
Ile przystanków? ¿A cuántas paradas?
Gdzie mam wysiąść? ¿Dónde tengo que bajar?

***

NA DWORCU En la estación

Szukam informacji, czy może mi pan/pani pomóc? Quisiera informarme.
Jakie jest najlepsze połączenie do…? ¿Cuál es la mejor comunicación con…?
O której odjeżdża następny pociąg do…? ¿A qué hora sale el siguiente tren a…?
O której odchodzi ranny pociąg do…? ¿A qué hora sale el tren matutino a…?
Czy pociąg o 6.30 jedzie bezpośrednio do…? ¿El tren de las 6.30 va directamente a…?
Gdzie muszę się przesiąść? ¿Dónde tengo que trasbordar?
O której przyjeżdża ten pociąg do…? ¿A qué hora viene este tren a…?
Czy przejeżdża przez…? ¿Pasa por…?
Czy jest/są tam wagon restauracyjny/kuszetki? ¿Lleva vagón restaurante/literas?
Gdzie można nadać bagaż? ¿Dónde se entrega el equipaje?
Chciałbym nadać bagaż do… Quisiera enviar mi equipaje a…
Gdzie jest rozkład jazdy pociągów? ¿Dónde está el horario de trenes?
Gdzie jest tablica przyjazdów i odjazdów pociągów? ¿Dónde se encuentra el horario de llegadas y salidas?
Gdzie mogę dokonać rezerwacji? ¿Dónde se hacen las reservas?
Gdzie jest kantor wymiany walut? ¿Dónde hay una oficina de cambio?
Gdzie są toalety? ¿Dónde están los servicios/banos?
Gdzie jest biuro rzeczy znalezionych? ¿Dónde está la oficina de objetos perdidos?
Gdzie jest wyjście na perony? ¿Por dónde se va a los andenes?
Gdzie jest wyjście do miasta? ¿Dónde está la salida?

***

KUPNO BILETÓW Compra de billetes

Czy są tu automaty biletowe? ¿Hay aquí máquinas de venta de billetes?
Ile kosztuje bilet do…? ¿Cuánto cuesta un billete a…?
Proszę bilet w obie strony pierwszej/drugiej klasy do… Un billete de ida y vuelta de primera/segunda a…, por favor
Proszę o miejsce przy oknie. Déme un asiento a la ventana, por favor.
Proszę bilet z miejscówką do… Déme un billete con asiento reservado, por favor.
Proszę bilet na miejsce sypialne do… Déme un billete para el coche-cama, por favor.
Chciałbym zarezerwować kuszetkę. Quisiera reservar una litera. 
Czy dzieci mają zniżkę? ¿Hay tarifa reducida para los niños?
Do ilu lat? ¿Hasta qué edad?
Czy studenci mają zniżkę? ¿Hay tarifa reducida para estudiantes universitarios?
Proszę jeden cały i jeden zniżkowy do… Quisiera un billete normal y uno reducido a…
Ile wynosi dopłata na InterCity? ¿Cuánto se paga adicionalmente por Intercity?

Jak długo jest ważny ten bilet? ¿Cuándo caduca este billete?

***

BAGAŻ Equipaje

Gdzie jest przechowalnia bagażu? ¿Dónde está la consigna?
Chciałbym/Chciałabym oddać walizkę/plecak/torbę na przechowanie. Quisiera dejar mi maleta/mochila/bolso.
Płacę teraz, czy przy odbiorze? ¿Pago ahora o al retirar mi equipaje?
Chciałbym/Chciałabym odebrać bagaż. Quisiera retirar mi equipaje.
Oto mój kwit bagażowy. He aquí está mi resguardo de equipaje.
Przepraszam, gdzie są wózki bagażowe? Perdón, ¿dónde están los carritos?
Bagażowy, proszę zanieść te walizki do pociągu do…, wagon numer… Mozo, lleve estas maletas al tren de…, vagón número…
Proszę zanieść ten bagaż na trzeci peron. Por favor, lleve este equipaje al andén tres.
Proszę mi pomóc zanieść bagaż do taksówki. Ayúdeme a llevar el equipaje al taxi.
Ile płacę? ¿Cuánto le debo?

***

NA PERONIE En el andén

Gdzie są kasowniki? ¿Dónde están las máquinas marcadoras?
Z którego peronu odchodzi pociąg do…? ¿De qué andén parte el tren a…?
Czy z tego peronu odchodzi pociąg do? ¿Sale de este andén el tren a…?
Czy to na pewno jest pociąg do…? ¿Seguro que es el tren a…?
Czy mój wagon jest na początku czy na końcu pociągu? ¿Está mi vagón al inicio o al final del tren?
Gdzie jest moja kuszetka? ¿Dónde está mi litera?

***

Antes de subir al tren hay que picar el billete. Przed wejściem do pociągu należy skasować bilet.
El tren número… parte del andén 3 y no del andén 5. Pociąg numer… odjedzie z peronu 3, a nie z peronu 5.
El tren Intercity de Zaragoza a Madrid lleva 15 minutos de retraso. Pociąg InterCity z Saragossy do Madrytu przybędzie z 15-minutowym opóźnieniem.

***

W PRZEDZIALE En el compartimiento

Przepraszam, czy mogę przejść? Permiso.
Czy to miejsce jest wolne? ¿Está libre este asiento?
Czy mogę zająć to miejsce? ¿Puedo ocupar este asiento?
Czy mogę przesunąć pańską walizkę? ¿Puedo mover su maleta?
Czy mogę położyć moją walizkę na pańskiej? ¿Puedo colocar mi maleta encima de la suya?
Czy mogę otworzyć okno? ¿Se puede abrir la ventana?
Czy mógłby pan zamknąć okno? ¿Podría cerrar la ventana?
Czy mogę zapalić? ¿Puedo fumar?
Czy mogę zgasić światło? ¿Puedo apagar la luz?
Panie konduktorze, proszę mnie obudzić przed… Podría despertarme antes de llegar a…
O której przyjeżdżamy do…? ¿A qué hora llegamos a…?

***

Los billetes, por favor. Bilety do kontroli.
Señor, se ha equivocado de tren. Pomylił pan pociąg.
Tiene que bajar en la próxima estación. Musi pan/pani wysiąść na następnej stacji.
Enséñeme el carnet, por favor. Proszę pokazać legitymację.
Llegaremos de acuerdo al horario. Przyjedziemy punktualnie.
Llegaremos con media hora de retraso. Przyjedziemy z półgodzinnym opóźnieniem.Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Bronisław Jakubowski. Wydawnictwo Harald G

Wkuwaj słówka z hiszpańskiego za darmo i skutecznie

Streszczenia lektur szkolnych

Stwórz swój odpytywacz słówek

Najnowsze tematy na Forum


Imię i Nazwisko:Kontakt:
Asia Bieniusabieniek86@o2.pl
GG:4834462
Tele:600-218-724
Treść Ogłoszenia
Hola Chikos y Chikas! Jestem studentk III roku filologii hiszpaskiej na UWr i od 7 lat ucz si jzyka hiszpaskiego. Zdawaam matur rozszerzon...
Miasto:Wrocaw
Województwo:dolnoslaskie
Cena:25/30z
DODAJ SWOJE OGŁOSZENIE

KOREPETYCJE HISZPAŃSKI


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej


Nawigacja