Rzeczowniki i Rodzajniki w języku hiszpańskim

Rzeczowniki w języku hiszpańskim najczęściej poprzedzane są tzw. rodzajnikami (artículo). Użycie tych rodzajników jest bardzo istotne jeżeli chodzi o sens i znaczenie zdań w języku hiszpańskim. Istnieją oczywiście przypadki w których nie używamy rodzajników.
Język hiszpański posiada następujący podział rzeczowników:
1. ze względu na rodzaj:
- męski (masculino)
- żeński (femenino)
2. ze względu na liczbę:
- pojedyncza (singular)
- mnoga (plural)

Jak już pisaliśmy powyżej w celu rozróżniania rodzaju rzeczownika: męskiego i żeńskiego używa się rodzajników.
Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia odnośnie rodzaju rzeczowniki w języku hiszpańskim:

 • zawsze rzeczowniki osób i zwierząt płci męskiej stosowane są jako rzeczowniki rodzaju męskiego, posiadają one również swoje odpowiedniki płci żeńskiej będące rodzaju żeńskiego
  pj: el hombre , el caballo , el gato , el profesor
  ich żeńskie odpowiedniki: la mujer , la yegua , la gata , la profesora
 • zazwyczaj rzeczowniki kończące się na -o są rodzaju męskiego
  pj: el cuaderno , el balso , el libro
  wyjątki: la mano , la radio , la foto , la moto , ...
 • zazwyczaj rzeczowniki kończące się na -a są rodzaju żeńskiego
  pj: la ventana , la película , la casa
  wyjątki: el problema , el idioma , el tema , el sofa ,....
 • rzeczowniki kończące się spółgłoską lub na -e mogą być rodzaju męskiego albo żeńskiego
  la nariz , la lección , el pie , el lápiz , la clase , ....


RODZAJNIKI OKREŚLONE (Articulos Definidos)

Przed rzeczownikami mogą występować nastepujące rodzajniki określone (definidos):

Masculino ( męski )
Femenino ( żeński )
singular
el gato
la gata
plurar
los gatos
las gatas
singular
el profesor
la profesora
plurar
los profesores
las profesoras


RODZAJNIKI NIEOKREŚLONE (Articulos Indefinidos)

W języku hiszpańskim oprócz rodzajników określonych el, la , los , las występują ich odpowiedniki nieokreślone. Które czasami zwłaszcza w liczbie mnogiej bywają tłumaczone jako "pewien" , "jakiś" przyjmują następujące formy

Masculino ( męski )
Femenino ( żeński )
singular
un gato
una gata
plurar
unos gatos
unas gatas


KIEDY STOSUJEMY RODZAJNIKI OKREŚLONE?

 • mówiąc o osobach, rzeczach, które są znane naszym rozmówcą
 • mówiąc o osobach, rzeczach określanych za pomocą dodatkowych informacji
 • przed rzeczownikami odnoszącymi się do miejsc, rzeczy, osób, które pojawiły się już podczas rozmowy
 • mówiąc o konkretnych osobach, rzeczach, zjawiskach (jedynych w swoim rodzaju)
 • gdy mówimy o godzinie i dacie
 • z rzeczownikami odnoszącymi się do części ciała
 • przed tytułami naukowymi
 • przed tytułami grzecznościowymi
 • przed rzeczownikami odnoszącymi się do nazw gór, rzek, itp.
 • przed rzeczownikami abstrakcyjnymi gdy nie stosujemy przymiotnika
 • przedmiotach które znajdują się w każdym domu
 • mówiąc o osobach, rzeczach jedynych w swoim rodzaju


KIEDY STOSUJEMY RODZAJNIKI NIEOKREŚLONE ?

 • mówiąc o osobach, rzeczach, które nie są znane naszym rozmówcą
 • przed rzeczownikami odnoszącymi się do miejsc, rzeczy, osób, o których mówimy poraz pierwszy podczas rozmowy
 • mówiąc o osobach, rzeczach, zjawiskach jednych z wielu tego typu (nie są jedyne w swoim rodzaju)
 • gdy stosujemy konstrukcję zdaniową z HAY
 • dokonując oceny jakiejś osoby, rzeczy za pomocą przymiotnika
 • używając rodzajnik nieokreślony w liczbie mnogiej w kontekście "kilka"


KIEDY NIE STOSUJEMY RODZAJNIKÓW ?

 • w przypadku rzeczowników poprzedzonych zaimek dzierżawczy, zaimek pytajacy lub zaimkiem wskazującym
 • w konstrukcji "NO HAY"
 • w konstrukcji "NO TENER"
 • gdy pytamy ogólnie czy ktoś coś posiada w ogóle.
 • nie używamy rodzajników z rzeczownikami niepoliczalnymi
 • w przypadku następującego typu rzeczowników: imona,nazwiska, nazwy miast, krajów


Bibliografia:
ept.pl