Imperativo - Tryb rozkazujący

Imperativo to hiszpański tryb rozkazujący. W tym artykule zapoznamy Cię z konstrukcją zdań w tym trybie, podstawowymi zasadami, które się do niego odnoszą oraz przedstawimy Ci do jakich sytuacji wykorzystujemy hiszpańskiego trybu rozkazującego.


PODSTAWOWE ZASADY IMPERATIVO

  • Imperativo występuje tylko dla 5 osób, ponieważ niema 1 osoby liczby pojedyńczej.
  • 2 osoba liczby pojedyńczej (tu) jest taka jak 3 osoba liczby pojedyńczej w czasie Presente de Indicativo.
  • W 2 osoba liczby mnogiej (vosotros/-as) w końcówce bezokolicznika zamieniamy -r na -d np. hablar w hablad.
  • W pozostałych osobach końcówki są podobne jak w Presente de Subjuntivo czyli w hiszpańskim czasie Presente w trybie łączącym.

ODMIANA CZASOWNIKÓW REGULARNYCH

Odmiana CZASOWNIKÓW REGULARNYCH w IMPERATIVO.
PODMIOT
HABLAR
COMER
VIVIR
tu
HABLA
COME
VIVE
el/ella/Vd.
HABLE
COMA
VIVA
nosotros/-as
HABLEMOS
COMAMOS
VIVAMOS
vosotros/-as
HABLAD
COMED
VIVID
ellos/ellas/Vds.
HABLEN
COMAN
VIVAN

ODMIANA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH

Często występują oboczności przy odmianie czasowników w IMPERATIVO w 2 i 3 osobie liczby pojedyńczej oraz 3 osobie liczby mnogiej u czasowników ktore również odmieniają się niewpełnii regularnie w Presente de indicativo.

por ejemplo:

Presente de Indicativo
Imperativo
CERRAR
CIERRO, CIERRES, etc.
CIERRA, CIERRE, CERREMOS, CERRAD, CIERREN


Występują również czasowniki, które się odmieniają całkowicie nieregularnie.

LICZBA POJEDYŃCZA
LICZBA MNOGA
tu
el/ella
nosotros/-as
vosotros/-as
ellos/ellas
decir
di
diga
digamos
decid
digan
hacer
haz
haga
hagamos
haced
hagan
irse
vete
vayase
vayamos
idos
vayanse
poner
pon
ponga
pongamos
poned
pongan



ZASTOSOWANIE

Imperativo używamy w następujacych przypadkach:

  1. Aby wydać rozkaz, instrukcję lub dać komuś poradę.

Przykład:

Dámelo. - Daj mi to.

Hágalo ahora mismo. - Niech pan(i) to zrobi natychmiast.


UWAGA!

Kiedy w Imperativo chcemy wyrazić jakiś rozkaz, polecenie, instrukcje, etc. bardzo często używamy zwrotu por favor.

Przykład:

Roberto pon la mesa por favor - Roberto nakryj do stółu, proszę.



IMPERATIVO I ZAIMKI OSOBOWE

IMPERATIVO {
+ Pronombre Reflexivo (me, te, se, nos, os, se)
+ Pronombre Objeto Directo ( lo, la , los , las)
+ Pronombre Reflexivo + Pronombre Objeto Directo


Pronombre Reflexivo - zaimek zwrotny.

W przypadku czasowników zwrotnych czyli takich które występują wraz z zaimkiem zwrotnym (me, te, se, nos, os, se) zaimki zwrotne zazwyczaj stoją za czasownikiem i przylepiają się do niego.

pj. Levantate

IMPERATIVO używany jest często wraz z zaimkami osobowymi, jak na powyższym schemacie, które odpowiednio odmienione przylepiane są do czasownika na końcu.

UWAGA! W przypadku czasowników zwrotnych, a w drugiej osobie l.mn. opuszcza się -d przy czasowniku.

Przykład:

callar calla(d) + os = callaos ( -d usuwamy.)



W przypadku Pronombre Objeto Directo ( lo, la , los , las) sytuacja jest w zasadzie analogiczna i rónież do końca czasownika przylepiamy odpowiedni zaimek.

pj. cogelo