IR A + INFINITIVO

Peryfraza IR A + INFINITIVO wyraża czynność przyszłą, czyli zastępuje czas przyszły w języku potocznym. Może również wyrażać zamiar.

Voy a comprar un pan. - Idę kupić cheleb. ( =Mam zamiar to zrobić)


KONSTRUKCJA ZDANIA

(Podmiot) + IR + A + BEZOKOLICZNIK + ....

Podmiot jak zwykle występuje w języku hiszpańskim opcjonalnie.

IR czyli jeden z hiszpańskich czasowników, oznacza iść. W przypadku tej perafrazy musi on zostać odpowiednio odmieniony czasie Presente.

Pamiętaj, że po konstrukcji IR A czasownik występuje w formie bezokolicznikowej.


ODMIANA IR

Odmiana IR przez osoby w czasie Presente
yo
VOY
tu
VAS
el/ella/Vd.
VA
nosotros/-as
VAMOS
vosotros/-as
VAIS
ellos/ellas/Vds.
VAN


ZASTOSOWANIE

Perafrazy IR A + INFINITIVO używamy w nastepujacych przypadkach:

  1. Do wyrażania zamiaru wykonania czynności przyszłej, często częściej stosujemy w mowie potocznej niż Futuro Imperfecto. Dla osób znających język angielski analogiczną konstrukcją jest angielska perafraza to be going to do something (in the near future).

    Vamos a salir de casa. - Wyjdziemy z domu.

    Voy a comprar una bombonera. - Kupie bombonierkę


  2. Konstrukcję tą możemy stosować również w innych czasach, nie tylko czasie Presente, jednak w takim przypadku musimy odpowiednio odmienić czasownik IR zgodnie z zasadami odmiany w danym czasie.

    Iban a salir cuando sonó el teléfono. - Zamierzaliśmy wyjść, kiedy zadzwonił telefon.
OKREŚLNIKI CZASU

Z czasem tym często stosujemy następujących określinków czasu:

HOY
DZISIAJ
MAÑANA
JUTRO
MÁS TARDE
PÓŹNIEJ
ESTA TARDE
TEGO POPOŁUDNIA
EL MES QUE VIENE
W PRZYSZŁYM MIESIĄCU
LA SEMANA QUE VIENE
W PRZYSŁYM TYGODNIU
EL AÑO QUE VIENE
W PRZYSZŁYM ROKU
MAÑANA POR LA NOCHE
JUTRO WIECZOREM