Zakazy, nakazy, ostrzeżenia

Ten dział zawiera zestaw słówek odnoszący się do różnorodnych zakazów, ostrzeżeń, napisów tabliczkowych spotykanych na ulicy, w parku, na basenie, itp.

Słówko w języku hiszpańskim Słówko w języku polskim
Abierto mañana de .. a ..   Otwarte rano od .. do ...  
Agua potable Woda pitna
Aquapark Aquapark
Atención al tren Uwaga pociąg
Avenida de Cervantes Aleja Cervantesa
Calle Ulica
Centro Ciudad Centrum Miasta
Cerrado por defunción Zamknięte z powodu śmierci
Cerrado por vacaciones Zamknięte z powodu urlopu
Control de pasaportes Kontrola paszportu
Correos Poczta
Empujar  Pchać
Entrada  Wejście
Ferretería Sklep żelazny
Gasolinera Stacja benzynowa
Helados Lody
Horario de misas Godziny mszy
Horario de salidas y llegadas Rozkład przyjazdów i odjazdów
Lavabo de caballeros Toaleta męska
Lavabo de señoras Toaleta damska
Menú Menu
No funciona Nie działa
Obras Roboty
Oficina de Turismo Biuro Turystyczne
Palacio de la Opera Opera
Parque de la Florida Park Florida
Peligro Niebezpieczeństwo, Uwaga
Peligro de incendios Niebezpieczeństwo pożaru
Pensión Castel Pensjonat
Precaucion Uwaga 
Prohibido aparcar Zakaz parkowania
Prohibido bañarse Zakaz kąpieli
Prohibido el paso  Zakaz wejścia
Prohibido pisar el césped Zakaz deptania trawnika
Rebajas Obniżki
Recién pintado Świeżo malowane
Safari Safari
Sala de espera Poczekalnia
Salida de emergencia Wyjście Ewakuacyjne
Se ruega no fumar Prosi się nie palic
Siga la flecha Podążać za strzałką
Viajes  Biuro Podróży
Zona en obras  Strefa robót