Dane Personalne


DATOS PERSONALES - DANE PERSONALNEImię Nombre

Nazwisko Apellido

Nazwisko panieńskie Apellido de soltera

Imiona rodziców Nombres de los padres

Data urodzenia Fecha de nacimiento

Miejsce urodzenia Lugar de nacimiento

Płeć Sexo
żeńska femenino
męska masculino

Dzieci Hijos

Obywatelstwo Ciudadanía, nacionalidad

Narodowość Nacionalidad

Stan cywilny Estado civil
żonaty casado
mężatka casada
kawaler soltero
panna soltera
wdowiec viudo
wdowa viuda
rozwodnik divorciado
rozwódka divorciada

Miejsce stałego zamieszkania Lugar de residencia, domicilio permanente

Adres Dirección

Zawód Profesión

Wykształcenie Formación, estudios

Numer paszportu Número de pasaporte

*** ***

Jak się pan/pani nazywa? ¿Cómo se llama usted?

Nazywam się… Me llamo…

Ile ma pan/pani lat? ¿Cuántos años tiene?

Urodziłem/Urodziłam się 24 marca 1952 roku. Nací el 24 de marzo de 1952.

Urodziłem/Urodziłam się w Warszawie. Nací en Varsovia.

Jaki jest pański adres? ¿Cuál es su dirección?

Mieszkam w Polsce, w Warszawie przy ulicy… mieszkania… Vivo en Polonia, en Varsovia, calle…, número…

Gdzie pan/pani pracuje? ¿Dónde trabaja usted?

Pracuję w biurze/na uniwersytecie/w szpitalu. Trabajo en la oficina/en la Universidad/en el hospital.

Jestem sekretarką/pielęgniarką. Soy secretaria/enfermera.

Czy ma pan/pani dzieci? ¿Tiene hijos?


Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Bronisław Jakubowski. Wydawnictwo Harald G