Czasowniki w języku hiszpańskim


KONIUGACJE CZASOWNIKÓW


W języku hiszpańskim istnieją trzy grupy czasowników, zależnych od ich końcówki: -ar, -er, -ir.

ODMIANA CZASOWNIKÓW REGULARNYCH W CZASACH TERAŹNIEJSZYCH

Koniugacja -ar Koniugacja -er Koniugacja -ir

trabajar

 1. trabaj-o
 2. trabaj-as
 3. trabaj-a
 4. trabaj-amos
 5. trabaj-áis
 6. trabaj-an

beber

 1. beb-o
 2. beb-es
 3. beb-e
 4. beb-emos
 5. beb-éis
 6. beb-en

vivir

 1. viv-o
 2. viv-es
 3. viv-e
 4. viv-imos
 5. viv-ís
 6. viv-en


CZASOWNIKI NIEREGULARNE

W języku hiszpańskim oczywiście oprócz czasowników regularnych istnieją, również czasowniki nieregularne jest ich dosyć dużo, jednak większość ma tak naprawdę pewne zasady odmiany.

Odnośnie tych czasowników istnieje reguła zamiany samogłosek według następującego tematu:

1. o => ue (poder , encontrar , volver , dormir , sonar , costar , recordar)

2. u => ue (jugar)

3. e => ie (querer , cerrar , comenzar , empezar , entender , perder , pensar , regar , merendar)

4. e => i (pedir , servir)

Zamiana następuje we wszystkich osobach oprócz pierwszej i drugiej liczby mnogiej.

por ejemplo:

JUGAR
PODER
PEDIR
PERDER

Yo

juego
puedo
pido
pierdo
Tu
juegas
puedes
pides
pierdes
El/Ella
juega
puede
pide
pierde
Nosotros/-as
jugamos
podemos
pedimos
perdemos
Vosotros/-as
jugáis
podéis
pedís
perdéis
Ellos/Ellas
juegan
pueden
piden
pierden

W przypadku odmiany czasowników częściowo nieregularnych (tzn. takich w których występują oboczności) dobrze jest rozpisać czasownik w formie dwóch kolumn i zaznaczyć tzw. Zasadę buta – to co poza „butem” pozostaje bez zmian literowych np.:

  QUERER (E:IE) 

  Quiero Queremos
  Quieres Quereis
  Quiere Quieren

   

Istnieją również całkowicie nieregularne czasowniki, które po prostu musimy się nauczyć na pamięć. Przykładami takich czasowników są między innymi SER , ESTAR (w jednym z działów na stroniejest ich odmiana) , ale również czasowniki TENER, SABER.

TENER
SABER

Yo

tengo
Tu
tienes
sabes
El/Ella
tiene
sabe
Nosotros/-as
tenemos
sabemos
Vosotros/-as
tenéis
sabéis
Ellos/Ellas
tienen
saben