Funkcje językowe

W tym dziale przedstawimy artykuły zawierające funkcję językowe, czyli gotowe zestawy zdań ich tworzenia w różnych okolicznościach.

Dane Personalne


DATOS PERSONALES - DANE PERSONALNEImię Nombre

Nazwisko Apellido

Nazwisko panieńskie Apellido de soltera

Imiona rodziców Nombres de los padres

Data urodzenia Fecha de nacimiento

Miejsce urodzenia Lugar de nacimiento

Płeć Sexo
żeńska femenino
męska masculino

Dzieci Hijos

Obywatelstwo Ciudadanía, nacionalidad

Narodowość Nacionalidad

Stan cywilny Estado civil
żonaty casado
mężatka casada
kawaler soltero
panna soltera
wdowiec viudo
wdowa viuda
rozwodnik divorciado
rozwódka divorciada

Miejsce stałego zamieszkania Lugar de residencia, domicilio permanente

Adres Dirección

Zawód Profesión

Wykształcenie Formación, estudios

Numer paszportu Número de pasaporte

*** ***

Jak się pan/pani nazywa? ¿Cómo se llama usted?

Nazywam się… Me llamo…

Ile ma pan/pani lat? ¿Cuántos años tiene?

Urodziłem/Urodziłam się 24 marca 1952 roku. Nací el 24 de marzo de 1952.

Urodziłem/Urodziłam się w Warszawie. Nací en Varsovia.

Jaki jest pański adres? ¿Cuál es su dirección?

Mieszkam w Polsce, w Warszawie przy ulicy… mieszkania… Vivo en Polonia, en Varsovia, calle…, número…

Gdzie pan/pani pracuje? ¿Dónde trabaja usted?

Pracuję w biurze/na uniwersytecie/w szpitalu. Trabajo en la oficina/en la Universidad/en el hospital.

Jestem sekretarką/pielęgniarką. Soy secretaria/enfermera.

Czy ma pan/pani dzieci? ¿Tiene hijos?


Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Bronisław Jakubowski. Wydawnictwo Harald G

Godziny - nauka słówek i zwrotów

Kiedy chcemy zapytać która jest godzina mówimy zwykle:

¿QUE HORA ES? - KTÓRA JEST GODZINA?


Mówiąc o pełnych godzinach odpowiadamy.

Son las dos. - Jest druga.

Son las once. - Jest jesdenasta.

UWAGA!
Mówiąc o wszystkich godzinach oprócz godziny pierwszej mówimy Son las + numeros cardinales, jednak gdy mówimy o godzinie pierwszej stosujemy zamiast Son las konstrukcję w 3 os. l.p. a nie mnogiej czyli:

Es la una. - Jest pierwsza.Jeżeli chcemy podkreślić, że jest równa godzina stosujemy hiszpański odpowiednik polskiego punkt druga, punkt trzecia i tak dalej.... Jest to:

EN PUNTO - PUNKT

Por ejemplo:

Son las cuarto en punto. - Jest punkt czwarta.


Kiedy jest niepełna godzina używamy następujących sformułowań:

Y - i
Menos - za

Son las(Es la) + numeros cardinales(I) + Y + numeros cardinales (II)
Jest + ilośc minut + po + godzina.

Son las(Es la) + numeros cardinales(I) + MENOS + numeros cardinales (II)
Jest za + ilość minut + godzina.

numeros cardinales(I)- oznacza pełną godzinę
numeros cardinales (II) - oznacza ilość minut po lub przed godziną określoną przez numeros cardinales (I)

Por ejemplo:

Son las dos y cinco - Jest pięć po drugiej lub inaczej Jest druga i pięć minut. (2:05)
Son las nueve menos veinticinco - Jest za dwadzieścia pięć dziewiąta. (8:35)


Warto również pamiętać, że jeżeli liczba minut nie jest "okrągła" czyli nie jest to 5,10,20,25 to zwykle dodajemy minutos.

Son las nueve menos veintitres minutos. - Jest za dwadzieścia trzy dziewiąta. (8:47)


Zamiast mówić 30 minutos ( 30 min.) możemy powiedzieć medio hora (pół godziny).

Son las dos y media. - Jest wpół do trzeciej.
Son las cinco y media. - Jest wpół do szóstej.


Zamiast mówić 15 minutos ( 15min. ) możemy powiedzieć cuarto (kwadrans).

Son las tres y cuarto. - Jest kwadrans po trzeciej.


W Hiszpanii do określania godzin najczęściej stosujemy liczebniki z przediału od 1 do 12. Dlatego najczęściej na 16:00 mówimy czwarta, na 22:00 dziesiąta, itd. Często dodajemy dodatkowe wyrażenia by dookreślić godzinę:

de la madrugada - w nocy ( od 1:00 do 5:00 )
de la mañana - rano ( od 5:00 do 12:00 )
de la tarde - po południu ( od 12:00 do 20:00 )
de la noche - wieczorem ( od 20:00 do 1:00)

Son las dos de la madrugada. - Jest druga w nocy.

Son las dos de la tarde. - Jest druga po południu.

(Uwaga! la madrugada to świt, brzask. Może być więc tłumaczone przy podawaniu godziny jak polskie "nad ranem".)

Nocleg - nauka hiszpańskich zwrotów

Hotel, pensjonat, kwatery prywatne, kemping
(HOTEL, PENSIÓN, ALOJAMIENTO PARTICULAR, CAMPING)


Czy jest tu biuro obsługi turystycznej?
¿Hay aquí una oficina de turismo?
Czy mogę prosić o listę hoteli/pensjonatów/kwater prywatnych? ¿Me puede dar una lista de hoteles, pensiones, habitaciones particulares?
Szukam niedrogiego hotelu/pensjonatu. Estoy buscando un hotel barato/ una pensión barata.
Chciałbym/Chciałabym znaleźć coś niedaleko centrum/daleko od centrum. Quisiera encontrar algo cerca del centro/lejos del centro.

***

Zarezerwowałem tu pokój listownie/telefonicznie/faksem na nazwisko… He reservado una habitación por correo/por teléfono/por fax a nombre de...
Czy są wolne pokoje? ¿Hay habitaciones libres?
Chciałbym/Chciałabym pokój ze śniadaniem/z pełnym wyżywieniem. Quisiera una habitación con desayuno/en régimen de pensión completa.
Proszę pokój pojedynczy/dwuosobowy/dla małżeństw. Quisiera una habitación sencilla/doble/con cama de matrimonio.
Czy jest to pokój z łazienką/z telefonem? ¿Es una habitación con baño/con teléfono?
Czy w pokoju jest centralne ogrzewanie/telewizor/klimatyzacja? ¿Hay calefacción central/un televisor/aire acondicionado en la habitación?
Czy można korzystać z kuchni? ¿Se puede usar la cocina?
Ile kosztuje jeden dzień/tydzień? ¿Cuánto cuesta una noche/una semana?
Czy w cenę pokoju wliczone jest śniadanie? ¿Está incluido el desayuno?
Czy są zniżki dla dzieci? ¿Hay rebajas para niños?
Czy mogę zobaczyć ten pokój? ¿Podría ver esta habitación?
Ten pokój mi się nie podoba. Esta habitación no me gusta.
Czy mają państwo pokój z widokiem na morze? ¿Tienen una habitación que dé al mar?
Biorę ten pokój na 2 dni/na tydzień. Quisiera esta habitación para 2 días/para una semana.
Czy mogę dostać klucz do pokoju? Quisiera la llave de la habitación.
Czy mogę zostawić tu samochód? ¿Podría dejar aquí mi coche?
Czy jest tu garaż? ¿Hay un garaje aquí?
Czy można dostać śniadanie do pokoju? ¿Me podrían traer el desayuno a la habitación?
Czy mogę prosić o dodatkowy koc/dodatkową poduszkę? ¿Me da una manta adicional/una almohada adicional?
Czy może mnie pan obudzić o…? ¿Me podría despertar a…?
Czy płaci się z góry? ¿Se paga por adelantado?
Czy może mi pan wnieść bagaż? ¿Puede subir mi equipaje?

***

Su pasaporte, por favor. Proszę o pański paszport.
Rellene este formulario, por favor. Proszę wypełnić ten formularz.
Firme aquí, por favor. Proszę tu podpisać.

***

Nie mogę otworzyć drzwi/okna. No puedo abrir la puerta/la ventana.
Klimatyzacja nie działa. El aire acondicionado no funciona.
Cieknie z kranu. El grifo gotea.
Umywalka przecieka. El lavabo gotea.
Zatkał się klozet. Se ha atascado la taza del retrete.
Przepaliła się żarówka. Se ha quemado la bombilla.
Mój pokój nie został sprzątnięty. Mi habitación no ha siclo limpiada.

***

Wyjeżdżam dziś wieczorem/jutro rano. Salgo esta noche/mañana por la mañana.
Proszę przygotować rachunek. Prepáreme la cuenta, por favor.
Czy mogę zapłacić kartą kredytową? ¿Se puede pagar con tarjeta?
Proszę zamówić taksówkę. Llámeme un taxi, por favor.
Czy może pan znieść mój bagaż do taksówki? ¿Podría bajar mi equpaje al taxi?

***

Czy mogę przenocować w tym schronisku młodzieżowym? ¿Podría dormir en este albergue juvenil?
Mam kartę Federacji Schronisk Młodzieżowych. Tengo un carné de la Federación de Albergues Juveniles.
Chcę się tu zatrzymać na dwa dni. Quisiera pasar aquí dos días.
Ile kosztuje nocleg? ¿Cuánto cuesta una noche?
Czy jest tu w pobliżu kemping? ¿Hay un camping cerca?
Czy są wolne miejsca na kempingu? ¿Hay plazas libres en el camping?
Ile się płaci od osoby/namiotu/samochodu? ¿Cuánto se paga por persona/tienda de campaña/coche?
Czy mogę tu rozbić namiot? ¿Se puede armar aquí la tienda de campaña?
Czy jest miejsce na przy-czepę kempingową? ¿Hay aquí espacio para una caravana?
Czy można wypożyczyć namiot/materac/śpiwór? ¿Se puede alquilar una tienda de campaña/colchón/saco de dormir?
Jakie jest wyposażenie kempingu? ¿Cuál es el equipamiento del camping?
Czy jest tu kuchnia? ¿Hay una cocina por aquí?
Czy na kempingu jest restauracja/sklep?    ¿Hay un restaurante/una tienda en el camping?
Gdzie jest prysznic/toaleta? ¿Dónde están las duchas/los servicios/los banos?
Czy płaci się oddzielnie? ¿Se paga extra?


Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Bronisław Jakubowski. Wydawnictwo Harald G


Podróżowanie - nauka słówek i zwrotów


VIAJES - PODRÓŻE


Podróż samochodem - Viaje en coche

***

NA AUTOSTRADZIE, NA DRODZE En la autopista, en la carretera


Czy przejazd autostradą do… jest płatny? ¿Es laautopista a... una autopista de peaje?
Ile wynosi opłata za odcinek Madryt–Barcelona? ¿Cuánto cuesta el viaje de Madrid a Barcelona?
Gdzie się płaci za przejazd autostradą? ¿Dónde se paga el peaje?
Czy to jest droga do…? ¿Es éste el camino a…?
Jak dojadę do…? ¿Cómo llegar a…?
Przepraszam, którą drogą dojadę do…? Perdone, ¿cuál es el camino a…?
Czy dojadę tam samochodem? ¿Se puede llegar allí en coche?
Może mi pan/pani pokazać na mapie, w którym miejscu jesteśmy? ¿Me puede enseñar en el mapa dónde estamos?
Gdzie jest wjazd na autostradę? ¿Por dónde se entra en la autopista?

***

Vaya todo recto. Proszę jechać cały czas prosto.
Gire a la derecha/a la izquierda en el cruce siguiente. Proszę skręcić w prawo/w lewo na najbliższym skrzyżowaniu.
Tiene que volver atrás. Musi pan/pani zawrócić.

***

Czy daleko jest stąd do kempingu? ¿Hay un camping por aquí cerca?
W jakiej miejscowości znajdę pensjonat/motel? ¿Dónde hay una pensión/un motel?
Zepsuł mi się samochód. Czy może pan zawiadomić najbliższy warsztat? Se me ha estropeado el coche. ¿Podría llamar al taller más cercano?
Stoję na drodze numer… Czy możecie przysłać mechanika? Estoy en la carretera número… ¿Pueden enviar a un mecánico?
Jak długo będę czekać na pomoc drogową? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar la Ayuda en Carretera?   

 
***

STACJA BENZYNOWA Gasolinera/estación de servicio

Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? ¿Dónde está la gasolinera más cercana?
Skończyła mi się benzyna. Se me acabó la gasolina.
Proszę 20 litrów benzyny bezołowiowej. 20 litros de gasolina sin plomo, por favor.
Proszę 10 litrów oleju napędowego. 10 litros de gasóleo, por favor.
Proszę nalać do pełna. Llene el depósito/el tanque, por favor.
Proszę dolać płynu do chłodnicy. Llene el radiador, por favor.
Proszę sprawdzić ciśnienie w oponach. Controle la presión de los neumáticos, por favor.
Proszę zmienić olej. Cambie el aceite, por favor.
Proszę sprawdzić płyn hamulcowy. Controle el fluido para frenos, por favor.
Czy tu jest stanowisko do tankowania gazu? ¿Se puede repostar/recargar gas aquí?
Gdzie mogę umyć samochód? ¿Dónde puedo lavar el coche?
Gdzie jest myjnia samochodowa? ¿Dónde hay un autolavado?
Proszę o umycie i nawoskowanie. Lave y encere mi coche, por favor.
Proszę umyć przednią szybę. Limpie el parabrisas, por favor.
Ile płacę? ¿Cuánto es?

***

PARKOWANIE Aparcamiento/estacionamiento

Gdzie jest parking strzeżony? ¿Dónde hay un aparcamiento custodiado?
Ten parking jest płatny, ale nie strzeżony. Este estacionamiento/aparcamiento es de pago, pero sin vigilancia.
Czy jest tu parking wielopoziomowy? ¿Hay aquí un aparcamiento/estacionamiento de varias plantas?
Czy parking jest strzeżony nocą? ¿Este aparcamiento tiene vigilancia nocturna?
Gdzie tu można zaparkować? ¿Dónde se puede aparcar/estacionar aquí?
Jak długo mogę tu parkować? ¿Cuánto tiempo puedo dejar aquí mi coche?
Czy mogę zostawić tu przyczepę ¿Puedo dejar aquí mi caravana
- na jeden dzień? por un día?
- na tydzień? por una semana?
Jakie są opłaty za parkowanie? ¿Cuánto cuesta el estacionamiento?

***

El aparcamiento custodiado está en la calle… Parking strzeżony znajduje się na ulicy…
Está prohibido estacionar aquí. Tu nie wolno parkować.

 

***

WYPADEK SAMOCHODOWY Accidente de tráfico

Proszę mnie podwieźć do najbliższego telefonu. Acérqueme al teléfono más cercano, por favor.
Zdarzył się wypadek. Ha habido un accidente.
Są ranni. Hay heridos.
Trzeba wezwać policję. Hay que llamar a la policía.
Trzeba wezwać karetkę/pogotowie ratunkowe. Hay que llamar a una ambulancia.
Czy może mi pan/pani pomóc? ¿Me puede ayudar?
Znajduję się na drodze… w pobliżu… Estoy en la carretera… cerca de…
Jestem lekko ranny/ranna. Estoy levemente herido.
Samochód jest rozbity. El coche está destrozado.
Chciałbym/Chciałabym  wezwać pomoc drogową. Quisiera llamar a la Ayuda en Carretera.

Czy może mnie pan doholować do warsztatu? ¿Me podría remolcar a un taller de reparaciones?

***

¿Ha visto el accidente? Czy widział pan wypadek?
Enseñe su póliza de seguros, por favor. Proszę pokazać polisę ubezpieczeniową.
Dígame su nombre y dirección, por favor. Proszę podać nazwisko i adres.
¿Cómo se produjo el accidente? Jak doszło do wypadku?

***

To nie moja wina. No fue por mi culpa.
To moja wina. Fue por mi culpa.
Mój samochód wpadł w poślizg. Mi coche ha dado un patinazo.
Jechał za szybko. Iba demasiado rápido.
Najechał na mnie. Me atropelló.
Wymusił pierwszeństwo. No me dio la prioridad de paso.
Miał numer rejestracyjny… Matrícula…
Proszę o kopię protokołu policyjnego. Quisiera tener una copia de la denuncia, por favor.
 

***

W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM En el taller de reparaciones

Czy możecie przyholować mój samochód do waszego warsztatu? ¿Pueden remolcar mi coche a su taller?
Czy możecie sprawdzić, co się stało? ¿Pueden ver qué pasó?
Ile czasu potrzeba, żeby sprawdzić, co się stało? ¿Cuánto tiempo tardarán en descsubrir la causa?
Ile czasu zajmie naprawa? ¿Cuánto tiempo durará la reparación?
Czy macie tu też blacharza? ¿Tienen chapista?
Coś się dzieje z silnikiem. Algo pasa con el motor.
Przegrzał się silnik. El motor se ha recalentado.
Samochód nie chce zapalić. El coche no arranca.
Przecieka chłodnica. El radiador pierde.
Wycieka olej. El aceite gotea.
Proszę sprawdzić hamulce. Controle los frenos, por favor.
Nie mogę wrzucić biegów. No puedo cambiar velocidades.
Czy może pan wyregulować gaźnik? ¿Podría regular el carburador?
Chciałbym wymienić świece. Quisiera cambiar las bujías.
Proszę sprawdzić sprzęgło/hamulec. Controle el embrague/el freno, por favor.
Złapałem gumę. Se me ha pinchado una rueda.
Czy jest tu wulkanizator? ¿Hay aquí un vulcanizador?
Czy to coś poważnego? ¿Es algo grave?
Czy może pan to zreperować na poczekaniu? ¿Me lo podría reparar pronto?
Czy ma pan części zamienne, czy trzeba zamówić? ¿Tiene piezas de repuesto o hay que pedirlas?
Może jest tu inny warsztat, w którym można to naprawić? Quizás haya aquí otro taller donde se pueda reparar.
Ile to będzie kosztować? ¿Cuánto va a costar?
Ile płacę? ¿Cuánto le debo?
 

***

WYNAJEM SMOCHODÓW Alquiler de coches

Gdzie można wynająć samochód? ¿Dónde se puede alquilar un coche?
Chciałbym/Chciałabym wynająć samochód. Quisiera alquilar un coche.
Ile kosztuje wynajęcie samochodu ¿Cuánto cuesta alquilar un coche
z kierowcą? con chófer?
bez kierowcy? sin chófer?
Jaka jest opłata ¿Cuánto cuesta
za 1 dzień? 1 día?
za kilometr? 1 kilómetro?
Czy są jakieś koszty dodatkowe? ¿Hay gastos adicionales?
Mam kartę kredytową. Tengo tarjeta de crédito.
Mam międzynarodowe prawo jazdy. Tengo el carnet de conducir internacional.
Chciałbym Quisiera
mały samochód un coche pequeño
większy samochód. un coche más grande.
Ten mi odpowiada. Éste está bien.
Jak działają urządzenia w samochodzie? ¿Cómo funcionan los equipos del coche?
Chciałbym mieć pełne ubezpieczenie. Quisiera tener un seguro completo.
Czy mogę zostawić samochód w….? ¿Puedo dejar el coche en…?

Podróż statkiem i promem- Viaje en barco/ferry

***

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować dwuosobową kabinę pierwszej/drugiej klasy na statku odpływającym dnia… do portu… Quisiera reservar un camarote para dos personas de primera/segunda en el barco que sale el día… con destino a…
O której godzinie odpływamy? ¿A qué hora zarpa el barco?
Jak długo trwa podróż? ¿Cuánto dura el viaje?
Ile kosztuje przewóz samochodu? ¿Cuánto cuesta el transporte de un coche?
O której odpływa prom? ¿A qué hora sale el ferry?
Czy potrzebna jest rezerwacja? ¿Se necesita una reserva?
Ile razy w tygodniu odpływa prom? ¿Cuántas veces a la semana sale el ferry?
Do jakiego portu zawija? ¿A qué puerto llega?

***

Oto moja karta zaokrętowania. He aquí mi tarjeta de embarque.
Gdzie jest kabina numer 2? ¿Dónde está el camarote número 2?
Czy mogę dostać leżak? ¿Puedo alquilar una tumbona?
Źle się czuję. Cierpię na chorobę morską. Estoy mal. Me mareo.

Czy jest tu lekarz? ¿Hay un médico aquí?


Podróż samolotem - Viaje en avión

***

W BIURZE PODRÓŻY En la agencia de viajes

Czy jest połączenie lotnicze z…? ¿Hay vuelos a…?
Czy to jest samolot bezpośredni? ¿Es un vuelo directo?
Samolot ma międzylądowanie. El avión hace escala.
Czy jest samolot czarterowy do…? ¿Hay un avión chárter a…?
Ile czasu trwa lot z… do…? ¿Cuánto tiempo dura el vuelo a…?
O której odlatuje samolot? ¿A qué hora sale el avión?
Ile razy w tygodniu są loty? ¿Cuántas veces a la semana hay vuelos?
Ile kosztuje bilet w klasie turystycznej? ¿Cuánto cuesta un billete de clase turista?
Jaki jest numer lotu? ¿Cuál es el número de vuelo?
Czy mogę zarezerwować bilet do… na dzień.? ¿Podría reservar un billete a… para el día…?
Chciałbym/Chciałabym potwierdzić rezerwację na lot do… Quisiera confirmar la reserva para el vuelo a…
Chciałbym/Chciałabym zmienić rezerwację. Quisiera cambiar la reserva.
Mam bilet powrotny do… Proszę o potwierdzenie. Tengo un billete de vuelta a… Quisiera confirmarlo.
Skąd odjeżdża autobus na lotnisko? ¿De dónde sale el autobús para el aeropuerto?

***

No hay más plazas. Nie ma już miejsc.
Si alguien renuncia le/la avisamos. Jeżeli ktoś zrezygnuje, zawiadomimy pana/panią.

***

NA LOTNISKU En el aeropuerto

Ile bagażu można zabrać? ¿Cuánto equipaje se puede llevar?
Ile płacę za nadbagaż? ¿Cuánto se paga por el exceso de equipaje?
To mój bagaż podręczny. Es mi equipaje de mano.
Gdzie jest sklep wolnocłowy? ¿Dónde está el duty-free shop?

***

A causa de huelga de los pilotos el vuelo está cancelado. Lot odwołany z powodu strajku pilotów.
El avión para… sale con una hora de retraso. Samolot do… odleci z godzinnym opóźnieniem.
Los pasajeros con destino a… deben presentarse para la facturación. Pasażerowie odlatujący do… proszeni są o zgłoszenie się do odprawy.
Ponga su equipaje en la balanza. Proszę położyć bagaż na wadze.
Pase al control de pasaportes. Proszę przejść do kontroli paszportowej.
Los pasajeros con destino a… deben dirigirse a la salida número… Pasażerowie udający się do… proszeni są do wyjścia numer…

***

W SAMOLOCIE En el avión

Czy można już zapalić? ¿Se puede fumar ya?
Proszę o sok/kieliszek koniaku. Quisiera un zumo/una copa de coñac.
Źle się czuję, mam mdłości. Estoy mal, me mareo.
Czy mogę dostać tabletkę? ¿Me puede dar una pastilla?
Gdzie jest toaleta? ¿Dónde están los baños?
***
Usted tiene el asiento cerca de la ventana. Ma pan/pani miejsce przy oknie.
En esta parte no se puede fumar. W tej części nie można palić.
Abróchense los cinturones. Proszę zapiąć pasy.

***

PO WYLĄDOWANIU Después del aterrizaje

Gdzie można odebrać bagaż? ¿Dónde se recoge el equipaje?
Nie ma jednej walizki. Falta una maleta.
Gdzie jest poczekalnia dla pasażerów lecących tranzytem do…? ¿Dónde está la sala de espera para los pasajeros en tránsito a…?
Czy można tu coś zjeść? ¿Se puede comer algo aquí?
Gdzie mogę wymienić pieniądze? ¿Dónde se puede cambiar dinero?
Czy jest stąd autobus do miasta? ¿Hay un autobús al centro desde aquí?
Gdzie się zatrzymuje? ¿Dónde para?
Ile kosztuje bilet? ¿Cuánto cuesta un billete?
Gdzie jest telefon? ¿Dónde hay un teléfono?
Gdzie jest postój taksówek? ¿Dónde está la parada de taxis?
Czy tu można wynająć samochód? ¿Se puede alquilar un coche aquí?

Podróż autobusem, autokarem - Viaje en autobús, autocar

***

Czy jest w tym mieście dworzec autobusowy? ¿Hay una estación de autobuses en esta ciudad?

Gdzie jest informacja? ¿Dónde está la oficina de información?   

Gdzie jest rozkład jazdy? ¿Dónde está el horario?

Czy jest połączenie autobusowe z…? ¿Se puede ir a… en autobús?

Ile kosztuje bilet? ¿Cuánto cuesta el billete?

Skąd odjeżdża autobus do…? ¿De dónde sale el autobús a…?

O której odjeżdża/przyjeżdża autobus? ¿A qué hora sale/viene el autobús?

O której odjeżdża ostatni autobus z…? ¿A qué hora sale el último autobús de…?

Czy jest nocne połączenie do…? ¿Hay un autobús nocturno a…?

Czy ten autobus zatrzymuje się w…? ¿Para este autobús en…?

Czy zatrzymuje się po drodze? ¿Para por el camino?

Ile czasu trwa podróż? ¿Cuánto tiempo dura el viaje?

Czy w autobusie jest toaleta? ¿Hay baño en el autobús?

Kiedy będzie postój? ¿Cuándo habrá una parada?

Jak długo trwa postój? ¿Cuánto dura la parada?

Podróż pociągiem - Viaje en tren

***

Gdzie jest dworzec kolejowy? ¿Dónde está la estación de tren?
Jak dojechać/dojść do dworca? ¿Cómo puedo llegar a la estación?
Czy to daleko stąd? ¿Está lejos?
Ile przystanków? ¿A cuántas paradas?
Gdzie mam wysiąść? ¿Dónde tengo que bajar?

***

NA DWORCU En la estación

Szukam informacji, czy może mi pan/pani pomóc? Quisiera informarme.
Jakie jest najlepsze połączenie do…? ¿Cuál es la mejor comunicación con…?
O której odjeżdża następny pociąg do…? ¿A qué hora sale el siguiente tren a…?
O której odchodzi ranny pociąg do…? ¿A qué hora sale el tren matutino a…?
Czy pociąg o 6.30 jedzie bezpośrednio do…? ¿El tren de las 6.30 va directamente a…?
Gdzie muszę się przesiąść? ¿Dónde tengo que trasbordar?
O której przyjeżdża ten pociąg do…? ¿A qué hora viene este tren a…?
Czy przejeżdża przez…? ¿Pasa por…?
Czy jest/są tam wagon restauracyjny/kuszetki? ¿Lleva vagón restaurante/literas?
Gdzie można nadać bagaż? ¿Dónde se entrega el equipaje?
Chciałbym nadać bagaż do… Quisiera enviar mi equipaje a…
Gdzie jest rozkład jazdy pociągów? ¿Dónde está el horario de trenes?
Gdzie jest tablica przyjazdów i odjazdów pociągów? ¿Dónde se encuentra el horario de llegadas y salidas?
Gdzie mogę dokonać rezerwacji? ¿Dónde se hacen las reservas?
Gdzie jest kantor wymiany walut? ¿Dónde hay una oficina de cambio?
Gdzie są toalety? ¿Dónde están los servicios/banos?
Gdzie jest biuro rzeczy znalezionych? ¿Dónde está la oficina de objetos perdidos?
Gdzie jest wyjście na perony? ¿Por dónde se va a los andenes?
Gdzie jest wyjście do miasta? ¿Dónde está la salida?

***

KUPNO BILETÓW Compra de billetes

Czy są tu automaty biletowe? ¿Hay aquí máquinas de venta de billetes?
Ile kosztuje bilet do…? ¿Cuánto cuesta un billete a…?
Proszę bilet w obie strony pierwszej/drugiej klasy do… Un billete de ida y vuelta de primera/segunda a…, por favor
Proszę o miejsce przy oknie. Déme un asiento a la ventana, por favor.
Proszę bilet z miejscówką do… Déme un billete con asiento reservado, por favor.
Proszę bilet na miejsce sypialne do… Déme un billete para el coche-cama, por favor.
Chciałbym zarezerwować kuszetkę. Quisiera reservar una litera. 
Czy dzieci mają zniżkę? ¿Hay tarifa reducida para los niños?
Do ilu lat? ¿Hasta qué edad?
Czy studenci mają zniżkę? ¿Hay tarifa reducida para estudiantes universitarios?
Proszę jeden cały i jeden zniżkowy do… Quisiera un billete normal y uno reducido a…
Ile wynosi dopłata na InterCity? ¿Cuánto se paga adicionalmente por Intercity?

Jak długo jest ważny ten bilet? ¿Cuándo caduca este billete?

***

BAGAŻ Equipaje

Gdzie jest przechowalnia bagażu? ¿Dónde está la consigna?
Chciałbym/Chciałabym oddać walizkę/plecak/torbę na przechowanie. Quisiera dejar mi maleta/mochila/bolso.
Płacę teraz, czy przy odbiorze? ¿Pago ahora o al retirar mi equipaje?
Chciałbym/Chciałabym odebrać bagaż. Quisiera retirar mi equipaje.
Oto mój kwit bagażowy. He aquí está mi resguardo de equipaje.
Przepraszam, gdzie są wózki bagażowe? Perdón, ¿dónde están los carritos?
Bagażowy, proszę zanieść te walizki do pociągu do…, wagon numer… Mozo, lleve estas maletas al tren de…, vagón número…
Proszę zanieść ten bagaż na trzeci peron. Por favor, lleve este equipaje al andén tres.
Proszę mi pomóc zanieść bagaż do taksówki. Ayúdeme a llevar el equipaje al taxi.
Ile płacę? ¿Cuánto le debo?

***

NA PERONIE En el andén

Gdzie są kasowniki? ¿Dónde están las máquinas marcadoras?
Z którego peronu odchodzi pociąg do…? ¿De qué andén parte el tren a…?
Czy z tego peronu odchodzi pociąg do? ¿Sale de este andén el tren a…?
Czy to na pewno jest pociąg do…? ¿Seguro que es el tren a…?
Czy mój wagon jest na początku czy na końcu pociągu? ¿Está mi vagón al inicio o al final del tren?
Gdzie jest moja kuszetka? ¿Dónde está mi litera?

***

Antes de subir al tren hay que picar el billete. Przed wejściem do pociągu należy skasować bilet.
El tren número… parte del andén 3 y no del andén 5. Pociąg numer… odjedzie z peronu 3, a nie z peronu 5.
El tren Intercity de Zaragoza a Madrid lleva 15 minutos de retraso. Pociąg InterCity z Saragossy do Madrytu przybędzie z 15-minutowym opóźnieniem.

***

W PRZEDZIALE En el compartimiento

Przepraszam, czy mogę przejść? Permiso.
Czy to miejsce jest wolne? ¿Está libre este asiento?
Czy mogę zająć to miejsce? ¿Puedo ocupar este asiento?
Czy mogę przesunąć pańską walizkę? ¿Puedo mover su maleta?
Czy mogę położyć moją walizkę na pańskiej? ¿Puedo colocar mi maleta encima de la suya?
Czy mogę otworzyć okno? ¿Se puede abrir la ventana?
Czy mógłby pan zamknąć okno? ¿Podría cerrar la ventana?
Czy mogę zapalić? ¿Puedo fumar?
Czy mogę zgasić światło? ¿Puedo apagar la luz?
Panie konduktorze, proszę mnie obudzić przed… Podría despertarme antes de llegar a…
O której przyjeżdżamy do…? ¿A qué hora llegamos a…?

***

Los billetes, por favor. Bilety do kontroli.
Señor, se ha equivocado de tren. Pomylił pan pociąg.
Tiene que bajar en la próxima estación. Musi pan/pani wysiąść na następnej stacji.
Enséñeme el carnet, por favor. Proszę pokazać legitymację.
Llegaremos de acuerdo al horario. Przyjedziemy punktualnie.
Llegaremos con media hora de retraso. Przyjedziemy z półgodzinnym opóźnieniem.


Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Bronisław Jakubowski. Wydawnictwo Harald G


Pozdrowienia - nauka słówek i zwrotów

SALUDOS - PRZYWITANIE I POZEGNANIENa dobry początek nauczmy się kilka podstawowych słowek i zwrotów umożliwaiających rozpoczęcie rozmowy, przywitanie się i przedstawienie.

Buenos Días - Dzień Dobry ( do 14:00 )

Buenas Tardes - Dzień Dobry ( po 14:00 )

Hola - Cześć

Buenas Noches - Dobry Wieczór , Dobry Wieczór ( Stosujemy zarówno na powitanie jak i na pożegnanie )


By spytać o samopoczucie używamy:

Que hay? - Co słychać?

Como te va? - Jak leci?

Que tal?/Como estas? - Jak się masz?

Możemy odpowiedzieć:

Bien - Dobrze

Mal - Źle

Ni Fu, Ni Fa - Tak SobieComo te llamas? - Jak się nazywasz? Me llamo Pablo - Mam na imię Pablo
De donde eres? - Skąd Jesteś? Soy de Polonia - Jestem z Polski
Cuantos años tienes? - Ile masz lat? Tengo 18 años - Mam 18 lat
Que lenguas hablas? - W jakich językach mówisz? Hablo polaco. - Mówię po polsku
Donde vives? - Gdzie mieszkasz? Vivo en Kraków - Mieszkam w Krakowie


Teraz pokażemy jak w prosty sposób pożegnać się:

Adiós - Do widzenia , Cześć

Hasta luego - Na razie , Pa , Do zobaczenia

Hasta mañana - Do jutra

Hasta la vista - Do widzenia , Do zobaczenia

 

 

 

 


Reagowanie - nauka słówek i zwrotów

Często podczas rozmowy wyrażamy swoją reakcję, na wypowiedź drugiej osoby lub też na jej zachowanie, czy w odpowiedzi na zaistniałą sytuację. W tym artykule chcę zaprezentować kilka sposobów reagowania.WYRAŻANIE ZGODY. / POTWIERDZANIE CZYJEJŚ WYPOWIEDZI.

W celu wyrażenia zgody, porozumienia używamy:

Yo tambien - Ja też.
A mi tambien - Dla mnie/Mi też.

gdy chcemy wyrazić zgodę, potwierdzić zdanie twierdzące.

albo:

Yo tampoco - Ja także nie..
A mi tampoco - Dla mnie/Mi także nie.

gdy chcemy wyrazić zgodę, potwierdzić zdanie przeczące.

Por ejemplo:

A: Yo quiero ir a la cine
B: Yo tambien.
A: Chcę iść do kina
B: Ja też/również/także.

A: A mi me ha gustado la pelicula.
B: A mi tambien

A: Podobał mi się film.
B: Mi również/też.
A: Yo no quiero un cigarrillo.
B: Yo tampoco.
A: Nie chcę papierosa.
B: Ja również/też/także nie.
A: A mi no me gusta el cafe.
B: A mi tampoco.
A: Nie podoba mi się kawiarnia.
B: Mi także/również nie.


WYRAŻANIE SPRZECIWU. / NIE ZGADZANIE SIĘ Z KIMŚ.

W celu wyrażenia sprzeciwu, nie zgodzenia się z czyjąś wypowiedziąużywamy:

Yo no - Ja nie.
A mi no - Mnie nie.

gdy wyrażamy sprzeciw, nie zgadzamy się w odpowiedzi na zdanie twierdzące.

albo:

Yo si - Ja tak
A mi si - Mnie tak.

gdy wyrażamy sprzeciw, nie zgadzamy się w odpowiedzi na zdanie przeczące.

A: Yo quiero ir a la cine
B: Yo no.
A: Chcę iść do kina
B: Ja nie.

A: A mi me ha gustado la pelicula.
B: A mi, no.

A: Podobał mi się film.
B: Mi nie./Mnie nie.
A: Yo no quiero un cigarrillo.
B: Yo si.
A: Nie chcę papierosa.
B: Ja tak.
A: A mi no me gusta el cafe.
B: A mi, si.
A: Nie podoba mi się kawiarnia.
B: Mnie tak./Mi tak.


WYRAŻANIE STANÓW EMOCJONALNYCH.

Kiedy chcemy wyrazić żal, smutek, ból ( pena o dolor ) i nie możemy znaleść słów używamy:

¡QUE PENA!

Kiedy natomiast chcemy wyrazić radość ( alegria ) i niemozemy znaleśc słów do opisania naszego szczęścia mówimy:

¡QUE SUERTE! - JAKIE SZCZĘŚCIE!

¡QUE BIEN! - JAK DOBRZE!

Jeżeli gratulujemy ( felicitar ) jakiejś dobrej wiadomości mówimy:

¡ENHORABUENA!

Jeżeli chcemy wyrazić współczucie wobec czyjegoś nieszczęścia mówimu:

Lo siento.

Do wyrażenia zaskoczenia, zdziwnienia na czyjąś informację mówimy:

¡NO ME DIGAS !

¿Si?

¿Es posible?

 


Zakazy, nakazy, ostrzeżenia

Ten dział zawiera zestaw słówek odnoszący się do różnorodnych zakazów, ostrzeżeń, napisów tabliczkowych spotykanych na ulicy, w parku, na basenie, itp.


Słówko w języku hiszpańskim Słówko w języku polskim
Abierto mañana de .. a ..   Otwarte rano od .. do ...  
Agua potable Woda pitna
Aquapark Aquapark
Atención al tren Uwaga pociąg
Avenida de Cervantes Aleja Cervantesa
Calle Ulica
Centro Ciudad Centrum Miasta
Cerrado por defunción Zamknięte z powodu śmierci
Cerrado por vacaciones Zamknięte z powodu urlopu
Control de pasaportes Kontrola paszportu
Correos Poczta
Empujar  Pchać
Entrada  Wejście
Ferretería Sklep żelazny
Gasolinera Stacja benzynowa
Helados Lody
Horario de misas Godziny mszy
Horario de salidas y llegadas Rozkład przyjazdów i odjazdów
Lavabo de caballeros Toaleta męska
Lavabo de señoras Toaleta damska
Menú Menu
No funciona Nie działa
Obras Roboty
Oficina de Turismo Biuro Turystyczne
Palacio de la Opera Opera
Parque de la Florida Park Florida
Peligro Niebezpieczeństwo, Uwaga
Peligro de incendios Niebezpieczeństwo pożaru
Pensión Castel Pensjonat
Precaucion Uwaga 
Prohibido aparcar Zakaz parkowania
Prohibido bañarse Zakaz kąpieli
Prohibido el paso  Zakaz wejścia
Prohibido pisar el césped Zakaz deptania trawnika
Rebajas Obniżki
Recién pintado Świeżo malowane
Safari Safari
Sala de espera Poczekalnia
Salida de emergencia Wyjście Ewakuacyjne
Se ruega no fumar Prosi się nie palic
Siga la flecha Podążać za strzałką
Viajes  Biuro Podróży
Zona en obras  Strefa robót

 

 

Zakupy


Gdzie jest główne centrum handlowe? ¿Dónde está el centro comercial principal?
Gdzie jest najbliższy supersam? ¿Dónde está el supermercado más cercano?
Jak tam dojść/dojechać? ¿Cómo llegar allí?
O której godzinie otwierają/zamykają sklepy/domy towarowe? ¿A qué hora abren/cierran las tiendas/los grandes almacenes?

***

Czy jest tu gdzieś targ? ¿Hay un mercado por aquí?
Proszę kilo/dwa kilo jabłek/pomarańczy. Déme un kilo/dos kilos de manzanas/naranjas, por favor.
Czy winogrona są drogie? ¿Están caras las uvas?
Ile kosztuje kilogram? ¿Cuánto cuesta un kilo?
Proszę sałatę i pomidory. Déme lechuga y tomates, por favor.
Proszę torebkę plastikową. Déme una bolsa de plástico, por favor.
Proszę mi to zawinąć. Envuélvamelo, por favor.

***

Proszę dwadzieścia dag sera owczego. Déme doscientos gramos de queso de oveja, por favor.

***

Pesa un poco más. ¿Puede ser así? Zważyłem trochę więcej. Czy może tak zostać?
Está bien. ¿Cuánto es? Tak, w porządku. Ile płacę?
No tengo cambio. Tengo que cambiar el billete. Nie mam jak wydać reszty. Muszę rozmienić banknot.
Tome su ticket. Proszę, oto paragon.

***

WAGA Peso
gram gramo
kilogram kilogramo

Produkty spożywcze
(COMESTIBLES)

cukier azúcar
dżem mermelada
herbata
jajka huevos
kawa café
makaron macarrones/fideos
mąka harina
miód miel
ocet vinagre
olej roślinny aceite vegetal
oliwa aceite de oliva
ryż arroz
sól sal

pieczywo: pan

bagietka barra de pan
bułka panecillo
chleb razowy pan integral
obwarzanek rosquilla
pieczywo tostowe pan de molde
sucharki bizcocho

nabiał: productos lácteos:

jogurt yogur
masło mantequilla
mleko leche
ser queso
śmietana nata, crema

mięso, wędliny i drób: carne, embutidos, fiambres y aves:

baranina carne de cordero
befsztyk bistec
boczek tocino, panceta
cielęcina ternera
flaki callos
gęś ganso
indyk pavo
kaczka pato
kiełbasa (polska) choped, (hiszpańska) chorizo
kotlet (schabowy) chuleta; (mielony) filete ruso
kurczak pollo
mięso mielone carne picada
mortadela mortadela
parówka salchicha
perliczka pintada
polędwica solomillo
salami salami
salceson queso de cerdo
słonina lardo
szynka jamón
wątróbka higadillo
wieprzowina carne de cerdo
wołowina vaca, carne de vaca
żeberka costillas

ryby i owoce morza: pescado:

anchois anchoa
homar bogavante
krewetka gamba, langostinos
langusta langosta
łosoś salmón
małż molusco
ostryga ostra
pstrąg trucha
ryba wędzona pescado ahumado
sardynka sardina
śledź arenque
tuńczyk atún
węgorz anguila

owoce: fruta:

arbuz sandía
banan plátano, banana
brzoskwinia melocotón, durazno
cytryna limón
czereśnia cereza
daktyl dátil
figa higo
granat granada
grejpfrut pomelo
gruszka pera
jabłko manzana
mandarynka mandarina
melon melón
morela albaricoque
pigwa membrillo
pomarańcza naranja
śliwka ciruela
truskawka fresa
winogrona uva

warzywa: verduras:

bakłażan berenjena
burak remolacha
cebula cebolla
cykoria achicoria
czosnek ajo
fasolka szparagowa judías verdes
kapusta col, repollo
karczoch alcachofa
kartofel patata
kukurydza maíz
marchew zanahoria
pietruszka perejil
pomidor tomate
rzodkiewka rabanillo
sałata lechuga
seler apio
szparagi espárragos
szpinak espinaca

napoje: bebidas:

aperitif aperitivo
lemoniada limonada
oranżada gaseosa
piwo cerveza
sok owocowy zumo de fruta
tonik (agua) tónica
wino białe/czerwone vino blanco/tinto
wino wytrawne/półwytrawne/słodkie vino seco/semiseco/dulce
woda mineralna agua mineral

 

W domach towarowych
(EN LOS GRANDES ALMANACENES
)

Czy tu jest dział obuwniczy/odzieżowy/papierniczy/perfumeryjny? ¿Hay aqui una sección de calzado/ropa/papelería/perfumería?
Czy znajduje się na parterze/na pierwszym piętrze? ¿Está en la planta baja/en la segunda planta?
Czy są ruchome schody? ¿Hay escalera mecánica?
Czy dostanę ciemny sweter męski rozmiar 52? ¿Tienen un jersey oscuro de caballero de talla 52?
Czy ten sweter jest wełniany? ¿Es este jersey de lana?
Taki jak ten, tylko większy. Uno como éste, pero más grande.
Czy mogę przymierzyć? ¿Puedo probármelo?
Gdzie są przymierzalnie? ¿Dónde están los probadores?
Jest za szeroki/za wąski. Me está demasiado ancho/demasiado estrecho.
Pasuje/nie pasuje. Me queda/sienta bien/mal.

***

Chciałbym przymierzyć te buty, rozmiar 40. Quisiera probarme estos zapatos, número 40.
Są za ciasne. Están demasiado estrechos.
Czy są podobne w czarnym kolorze? ¿Hay unos parecidos de color negro?
Czy są sandały/mokasyny? ¿Tienen sandalias/mocasines?

***

Estos zapatos están de oferta especial: tienen un 20% de descuento. Te buty to oferta specjalna. Dajemy 20% rabatu.

 

Odzieź, Bielizna
(ROPA, ROPA INTERIOR)

biustonosz sujetador
bluza sudadera
bluzka blusa
czapka (z daszkiem) gorra, (bez daszka) gorro
dres chándal
dżinsy vaqueros, jeans
garnitur traje
golf jersey de cuello cisne
halka enaguas
kamizelka chaleco
kapelusz sombrero
koszula nocna camisón
koszulka camiseta
krawat corbata
kurtka cazadora
majtki (damskie) braga
marynarka americana, chaqueta
piżama pijama
płaszcz abrigo
podkoszulek camiseta
rajstopy leotardos, pantis
rękawiczki guantes
skarpetki calcetines
slipki calzoncillos
spodnie pantalón
spódnica falda
sukienka vestido
sweter jersey, suéter, pullover

Tkaniny
(TELAS)

aksamit terciopelo
wełna lana
bawełna algodón
flanela franela
frotté felpudo
jedwab seda
płótno lienzo
sztruks pana
wiskoza viscosa
satyna satén
nylon nailon, nylon, nilón
len lino
dżersej jersey
koronka encaje
tweed tweed
zamsz piel de ante

 

Artykuły kosmetyczne
(ARTICULOS COSMÉTICOS)

balsam bálsamo
cień do powiek sombra de ojos
dezodorant desodorante
grzebień peine
kredka do oczu lápiz de ojos
krem do golenia crema de afeitar
krem do opalania bronceador
krem nawilżający/odżywczy crema hidratante/nutritiva
lakier do paznokci esmalte/laca de uñas
lakier do włosów laca
lusterko espejo
mleczko kosmetyczne emulsión
mydło jabón
pasta do zębów dentífrico
perfumy perfume
pilniczek do paznokci lima de uñas
płyn do kąpieli gel de baño
płyn po goleniu loción para después de afeitar
płyn pod prysznic gel de ducha
puder polvo
szampon champú
szczoteczka do zębów cepillo de dientes
szczotka cepillo
szminka pintalabios, barra de labios
tusz do rzęs rímel
woda kolońska agua de Colonia
woda toaletowa agua de Colonia

 

Artykuły piśmiennicze
(OBJETOS DE ESCRITORIO)

długopis bolígrafo
gumka goma de borrar
klej pegamento, cola, goma de pegar
koperty sobres
kredki lápices de color
notes bloc de notas
nożyczki tijeras
ołówek lápiz
papier listowy papel de cartas
pinezki chinchetas
pióro wieczne pluma estilográfica
pisak rotulador
ryza papieru resma
spinacze clips
taśma klejąca cinta adhesiva, celo
wkład do długopisu recambio de bolígrafo
zeszyt cuaderno
zszywacz grapadora


Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika hiszpańsko-polskiego i polsko-hiszpańskiego z rozmówkami" (25 tys. haseł), autor Bronisław Jakubowski. Wydawnictwo Harald G