La familia - Rodzina - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
el padreojciec
la madrematka
el maridomąż
la mujerżona
el hijosyn
la hijacórka
el hermanobrat
la hermanasiostra
el tíowój
la tíaciocia
el sobrinosiostrzeniec
la sobrinasiostrzenica
el abuelodziadek
la abuelababcia
el nietownuk
la nietawnuczka
el suegroteść
la suegrateściowa
el cuñadoszwagier
la cuañadaszwagierka
la nuerasynowa
el yernozięć
el primokuzyn
la madrematka
el padreojciec
la mujerżona
el maridomąż
la hijacórka
el hijosyn
la hermanasiostra
el hermanobrat
la abuelababcia
el abuelodziadek
la tiaciotka
el tiowuj
la sobrinasiostrzenica
el sobirnosiostrzeniec
la primakuzynka
el primokuzyn
3030
madrematka
padreojciec
hijacórka
hijosyn
abuelababcia
abuelodziadek
tíowujek
tíaciocia
hermanasiostra
hermanobrat
primokuzynka
primokuzyn
la abuelababcia
el sobrinosiostrzeniec,bratanek
el padrinoojciec chrzestny
la hermana mayorstarsza siostra
el cuñadoszwagier
el tíowujek
el mellizobliźniak
la madrastamacocha
la suegrateściowa
el hermanobrat
el padretata
la hijacórka
el hermano menormłodszy brat
los padresrodzice
la madremama
los abuelosdziadkowie
el novionarzeczony
la nietawnuczka
la primokuzyn
los bisabuelospradziadkowie
los parienteskrewni
el tataranietopraprawnuczek
la madrinamatka chrzestna
el hijo primogénitosyn pierworodny
el padrastroojczym
la mujer/esposażona
el matrimoniomałżeństwo
el miembroczłonek
el marido/eposomąż
la primera comuniónpierwsza komunia
el compatriotarodak
casarseożenić się,wyjść za mąż
el amigotekumpel
la bodaślub
el divorciorozwód
el compañierokolega
el bantizochrzest
el cumpleañosurodziny
formar familiazałożyć rodzinę
el amigoprzyjaciel
la amistadprzyjaźń
el aniversariorocznica
celebrarświętować
la compañierakoleżanka
el compromisozaręczyny
la cabeza de familiagłowa rodziny
el entierropogrzeb
la abuelababcia
el sobrinosiostrzeniec,bratanek
el padrinoojciec chrzestny
la hermana mayorstarsza siostra
el cuñadoszwagier
el tíowujek
el mellizobliźniak
la madrastamacocha
la suegrateściowa
el hermanobrat
el padretata
la hijacórka
el hermano menormłodszy brat
los padresrodzice
la madremama
los abuelosdziadkowie
el novionarzeczony
la nietawnuczka
la primokuzynka
los bisabuelospradziadkowie
los parienteskrewni
el tataranietopraprawnuczek
la madrinamatka chrzestna
el hijo primogénitosyn pierworodny
el padrastroojczym
la mujer/esposażona
el matrimoniomałżeństwo
el miembroczłonek
el marido/eposomąż
la primera comuniónpierwsza komunia
el compatriotarodak
casarseożenić się,wyjść za mąż
el amigotekumpel
la bodaślub
el divorciorozwód
el compañierokolega
el bantizochrzest
el cumpleañosurodziny
formar familiazałożyć rodzinę
el amigoprzyjaciel
la amistadprzyjaźń
el aniversariorocznica
celebrarświętować
la compañierakoleżanka
el compromisozaręczyny
la cabeza de familiagłowa rodziny
el entierropogrzeb
MadreMatka
PadreOjciec
mujerżona
maridomąż
HijoSyn
hijacórka
hermanobrat
hermanasiostra
abuelababcia
abuelodziadek
primokuzyn
primakuzynka
el cuñadoszwagier
la cuñadaszwagierka
Nietownuczek
nietawnuczka
los padresrodzice
el padreojciec
la madrematka
el papátata
la mamámama
el hijosyn
la hijacórka
el hermanobrat
la hermanasiostra
el hermanastrobrat przyrodni
la hermanastrasiostra przyrodnia
el abuelodziadek
la abuelababcia
el yayodziadek (potocznie)
la yayababcia (potocznie)
los abuelosdziadkowie
el nietownuk
la nietawnuczka
el tíowujek
la tíaciocia
el sobrinobratanek, siostrzeniec
la sobrinabratanica, siostrzenica
el suegroteść
la suegrateściowa
el yernozięć
la nuerasynowa
el cuñadoszwagier
la cuñadabratowa
el primokuzyn
la primakuzynka
el novionarzeczony
la novianarzeczona
el maridomąż
la mujerżona
el hijastropasierb (przybrany syn)
la hijastrapasierbica (przybrana córka)
viudowdowiec
viudawdowa
solterokawaler
solterapanna
casadożonaty
casadamężatka
separado/aw separacji
divorciado/arozwiedziony/a
la madremama
el padretata
los padresrodzice
la hijacorka
el hijosyn
los hijosdzieci
la tiaciocia
el tiowujek
los tioswujostwo
la primakuzynka
el primokuzyn
los primoskuzynostwo
la abuelababcia
el abuelodziadek
los abuelosdziadkowie
la cunadaszwagierka
el cunadoszwagier
los cunadosszwagrostwo
la suegratesciowa
el suegrotesc
los suegrostesciowie
el novionarzeczony
la solterapanna
la sobrinasiostrzeniec
el sobrinosiostrzenica
los sobrinossiostrzenice
la viudawdowa
la madrinamatka chrzestna
el padrinoojciec chrzestny
la madrastramacocha
el padreastroojczym
el nietownuczka
la nietownuczek
los nietoswnuczeta
el yernoziec
la nuerasynowa
el matrimoniomalzenstwo
la fabricafabryka
la monalizamotyl
maridomąż
esposażona
mujerkobieta
abuelodziadek
abuelababcia
padreojciec
madrematka
hijosyn
hijacórka
hermanobrat
hermanasiostra
tiowujek
tiaciotka
nietownuk
nietawnuczka
sobrinobratanek, siostrzeniec
sobrinasiostrzenica
cunadoszwagier
chujkurwa
madrematka
padreojciec
hijosyn
hijacórka
hermanobrat
hermanasiostra
sobrinosiostrzeniec
sobrinasiostrzenica
tíowujek
tíaciocia
abuelodziadek
abuelababcia
nietownuk
nietawnuczka
bisabuelopradziadek
bisabuelaprababcia
maridomąż
mujerżona
primokuzyn
primakuzynka
cuñadoszwagier
cuñadaszwagierka
suegroteść
suegrateściowa
novionarzeczony/chłopak
novianarzeczona/dziewczyna
gemelobliźniak
gemelabliźniaczka
nuerasynowa
yernozięć
solterokawaler
solterapanna
casadożonaty
casadamężatka
viudowdowiec
viudawdowa
padresrodzice
hermanosrodzeństwo
matrimoniomałżeństwo
la madremama
el padretata
la hijacórka
el hijosyn
la hermanasiostra
el hermanobrat
la abuelababcia
el abuelodziadek
la nietawnuczka
el nietownuk
la primakuzynka
el primokuzyn
la tíaciocia
el tíowujek
la sobrinasiostrzenica
el sobrinosiostrzeniec
la suegrateściowa
el suegroteść
la cuñadaszwagierka
el cuñadoszwagier
la nuerasynowa
el yernozięć
la esposamałżonka
el esposomałżonek
la mujerżona
el maridomąż
los padresrodzice
los hijosdzieci
los hermanosrodzeństwo
los abuelosdziadkowie
el padrinoojciec chrzestny
la madrinamatka chrzestna
los ahijadoschrześniacy
la madrematka
el padreojciec
la mujerżona
el maridomąż
la hijacórka
el hijosyn
la hermanasiostra
el hermanobrat
la abuelababcia
el abuelodziadek
la nietawnuczka
el nietownuczek
la tiaciocia
el tiowuja
la sobrinasiostrzenica,bratanica
el sobrinosiostrzeniec, bratanek
la primakuzynka
el primokuzyn
la cuñadaszwagierka
el cuñadoszwagier
la suegrateściowa
el suegroteść
madrematka
padreojciec
mamamama
la madrematka
el padreojciec
la mujerżona
el maridomąż
la hijacórka
el hijosyn
la hermanasiostra
el hermanobrat
la abuelababcia
el abuelodziadek
la nietawnuczka
el nietownuczek
la tiaciocia
el tiowujek
la sobrinasiostrzenica, bratanica
el sobirnosiostrzeniec, bratanek
la primakuzynka
el primokuzyn
el cuñadoszwagier
la cuñadaszwagierka
el suegroteść
la suegrateściowa