Numeros - Liczby - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
once11
dose12
trese13
catorce14
quince15
diecisiés16
diecisiete17
dieciocho18
diecinueve19
veinte20
veintiuno21
veintidós22
veintitrés23
veinticuatro24
veinticinco25
veintisiés26
veintisiete27
veintiocho28
veintinueve29
trienta30
cuarenta40
cincuenta50
sesenta60
setenta70
ochenta80
noventa90
cien100
quinientos500
mil1000
unojeden
dosdwa
trestrzy
cuatrocztery
cincopięć
seissześć
sietesiedem
ochoosiem
nuevedziewięć
diezdziesięć
oncejedenaście
docedwanaście
trecetrzynaście
catorceczternaście
quincepiętnaście
dieciséisszesnaście
dieciochoosiemnaście
diecinuevedziewiętnaście
veintedwadzieścia
veintiunodwadzieścia jeden
veintidósdwadzieścia dwa
veintitrésdwadzieścia trzy
veinticuatrodwadzieścia cztery
veinticincodwadzieścia pięć
veintiséisdwadzieścia sześć
veintisietedwadzieścia siedem
cero0
uno1
dos2
tres3
cuatro4
cinco5
sies6
siete7
ocho8
nueve9
diez10
once11
doce12
trece13
catorce14
quince15
dieciséis16
diecisiete17
dieciocho18
diecinueve19
veinte20
veintiuno21
treinta30
cuarenta31
cuarenta y uno41
cincuenta y uno51
sesenta y uno61
setenta y uno71
ochenta y uno81
noventa y uno91
cien100
ciento uno101
uno1
dos2
tres3
cuatro4
cinco5
seis6
siete7
ocho8
nueve9
diez10
once11
doce12
trece13
catorce14
quince15
dieciséis16
diecisiete17
dieciocho18
diecinueve19
veinte20
veintiuno21
veintidós22
veintitrés23
veinticuatro24
veinticinco25
veintiséis26
veintisiete27
veintiocho28
veintinueve29
treinta30
treinta y uno31
treinta y dos32
treinta y tres33
treinta y cuatro34
treinta y cinco35
treinta y seis36
treinta y siete37
treinta y ocho38
treinta y nueve39
cuarenta40
cuarenta y uno41
cuarenta y dos42
cincuenta50
cincuenta y uno51
cincuenta y dos52
sesenta60
sesenta y uno61
sesenta y dos62
setenta70
setenta y uno71
setenta y dos72
ochenta80
ochenta y uno81
ochenta y dos82
noventa90
noventa y uno91
noventa y dos92
cien100
unojeden
dosdwa
trestrzy
cuatrocztery
cincopięć
seissześć
sietesiedem
ochoosiem
nuevedziewięć
diezdziesięć
oncejedenaście
docedwanaście
trecetrzynaście
catorceczternaście
quincepiętnaście
dieciseisszesnaście
diecisietesiedemnaście
dieciochoosiemnaście
diecinuevedziewiętnaście
veintedwadzieścia
1 2 3 4 5