Cccdd - Ccd - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
pay back1)zwrócić dług, 2)odpłacić komuś
pay downspłacić dług w ratach; wypłacić gotówką
pay offzapłacić komuś za wykonaną pracę i zwolnić
pay forzapłacić za/ odpokutować
pay upspłacić coś do końca
pick sb uppodwieźć; poderwać kogoś
pull downzburzyć, zniszczyć
pull inwjechać, dojechać, przybyć
pull outwyjechać (o pociągu), oddalic się, zmienić pas ruc
pull throughwyciągnąć (np. z kłopotów), wyzdrowieć, przezwycię
pull oneself togetherwziąć się w garść