Aa - Aa - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
failzawieść
passzdać
takewziąć
sitsiedzieć
resistprzeciwstawiać się
retakeodzyskać
developrozwijać
promotepromować
keeputrzymanie
holdutrzymać
acceptedzaakceptowany
admitteddopuszczone
postzakładać
careerkariera
feeczesne
grantstypendium
by heartna pamięć
make the gradeodnieść sukces
learn a lessonwyciągnąć wnioski
in a lesson of his ownna lekcji z własnej
got nose in a bookma nos w książce
the teacher's petpet nauczyciela
to prepare forprzygotować się
revise forbyc gotowym do
study for examuczyc się do egzaminu
to be top of the classnajlepszy w klasie
to specialise in sthspecjalista w czymś