Marcha3 - Lista de palabras4 - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
emanciparse/ independizarseusamodzielnic się
el nidogniazdo (ognisko domowe)
impediruniemożliwiac
repercutir en/ influirmiec wpływ (formal)
escaso/ pocomało (formal)
prolongarwydłużac (o czasie)
ampliarpowiększac
extenderrozciągac (się), rozprzestrzeniac
sentir dudasmiec wątpliwości
optar por/ elegir/ escogerwybrac
pasado/ molestociężki, męczący
la razón/ la causa/ el motivopowód
la tasa de natalidadliczba, wskaźnik urodzeń
per cápita/ por cabezana głowę
de todas maneras/ de todas formasw każdym bądź razie
estar obligado abyc zmuszonym do
la paradojaparadoks
el hogar/ la casa/ el nidoognisko domowe
al alcancew zasięgu
aumentar/ crecer/ subirrosnąc
montarjaźdźic, założyc, ubijac
recurso/ mediośrodek
ser(estar)encargado de/ responsable porbyc odpowiedzialnym za coś, kogoś
el entorno/ ambienteśrodowisko, otoczenie
la habilidadumiejętnośc, zdolnośc
ser ser partidariode algo (seguidor)zwolennik (naśladowca)