9-2-1 - 9-2-1 - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
hope formieć nadzieję na coś
susceptible topodatny na
bid foroferta
responsibility forodpowiedzialność za
sympathise withwspółczuć komuś
damage tozniszczenie czegoś
strive forstarać się o coś
filled withwypełniony czymś
object tosprzeciwiać się czemuś
relate tobyć powiązanym
pay forpłącić
react againstprzeciwdziałać
insist onnalegać na
respect forszacunek dla
vulnerable towrażliwy na
prone topodatny na
comment onkomentarz o
contend withborykać się z
long fortęsknić za
opt forwybierać coś
alternative toalternatywa dla
essential tokluczowy dla
conductive tosprzyjający czemuś
consist inbazuje na
consist ofskłada się z
hint atzasugerować
associate withkojarzyć z
room formiejsce dla
curb inograniczenie czegoś
refer toodnosić się do
lead toprowadzić do
search forszukać czegoś