Ma - Mimm - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
genius atgenialny w
glance atrzucić okiem
glare atprzeszywać wzrokiem
good atdobry w czymś
good to sbdobry dla kogoś
gossip about sth/with sbplotkować o czymś/z kimś
grateful to sb for sthwdzięczny komuś za coś
guilty of /aboutwinny czegoś/z powodu