Marcha3(u4)#1 - Marcha - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
con frecuenciaczsto
seguidorespodrzajcy(naladowcy)
hogarognisko domowe ( home)
diversoszrnicowane
encargados de desarollar (los)by odpowiedzialnym za (ich) rozwj
recursosrodki
alcancezasig
enternorodowisko
habilidadesumiejtnosci
desescolarizadosnieszkolni
razonarwyjania, rozumie
ni?ezdziecistwo
ni siquieranawet ni
la curiosidadciekawo
(si) acierta(jeli) odgajuje, trafie
perezosaleniwa
con frecuenciaczsto
seguidorespodrzajcy(naladowcy)
hogarognisko domowe ( home)
diversoszrnicowane
encargados de desarollar (los)by odpowiedzialnym za (ich) rozwj
recursosrodki
alcancezasig
enternorodowisko
habilidadesumiejtnosci
desescolarizadosnieszkolni
razonarwyjania, rozumie
ni?ezdziecistwo
ni siquieranawet ni
la curiosidadciekawo
(si) acierta(jeli) odgajuje, trafie
perezosaleniwa
con frecuenciaczsto
seguidorespodrzajcy(naladowcy)
hogarognisko domowe ( home)
diversoszrnicowane
encargados de desarollar (los)by odpowiedzialnym za (ich) rozwj
recursosrodki
alcancezasig
enternorodowisko
habilidadesumiejtnosci
desescolarizadosnieszkolni
razonarwyjania, rozumie
ni?ezdziecistwo
ni siquieranawet ni
la curiosidadciekawo
(si) acierta(jeli) odgajuje, trafie
perezosaleniwa