Imperativo - Tryb rozkazujący - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
(tu)cantarcanta
(tu)beberbebe
(tu)vivirvive
(tu)mirarmira
(tu)cogercoge
(tu)seguirsigue
(tu)cruzarcruza
(tu)pedirpide
(tu)conocerconoce
(tu)traducirtraduce
(vos)cantarcantad
(vos)beberbebed
(vos)vivirvivid
(vos)mirarmirad
(vos)cogercoged
(vos)seguirseguid
(vos)cruzarcruzad
(vos)pedirpedid
(vos)conocerconoced
(vos)traducirtraducid
(VD)cantarcante
(VD)beberbeba
(VD)vivirviva
(VD)mirarmire
(VD)cogercoja
(VD)seguirsiga
(VD)cruzarcruce
(VD)pedirpida
(VD)conocerconozca
(VD)traducirtraduzca
(VDS)cantarcanten
(VDS)beberbeban
(VDS)vivirvivan
(VDS)mirarmiren
(VDS)cogercojan
(VDS)seguirsigan
(VDS)cruzarcrucen
(VDS)pedirpidan
(VDS)conocerconozcan
(VDS)traducirtraduzcan