Numeros - Liczebniki setki - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
cien100
ciento uno101
ciento dos102
ciento tres103
doscientos200
trescientos300
cuatrocientos400
quinientos500
seiscientos600
setecientos700
ochocientos800
novecientos900