Las enfermaedades - Choroby - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
el trastorno metabólico gravepoważne zaburzenia metabolizmu
la elección equivocadabłędny wybór
las alteraciones psíquicas gravespoważne zaburzenia psychiczne
adoptar otros hábitos perjudiciales graves para laprzyjmować inne szkodliwe dla zdrowia nawyki
dańar al sistema nerviosuszkadacac system nerwowy
adoptar las campańas de concienciación de los ciudstosowac kampanie uświadamiające obywateli
combatir las falsas creenciaszwalczyc fałszywe poglądy
perder las capacidad de concentraciónstracic umiejętności koncentracji
suministrar la nicotina a la sangredostarczyc nikotynę do krwi
sustituir el tabaco por la otra actividadzastąpic palenie innym zajęciem
marcar el objetowyznaczyc cel
echar de menos el tabacobrakowac papierosów
lamentarse por la pérdidażałowac straty
la falta de equilibriobrak równowagi
consultar al nutricionistaskonsultowac się z dietetykiem
dar a muchos beneficiosprzynosic wiele korzysci
la decisión que debes tomar cuanto antesdecyzja, którą musisz podjąc jak najszybciej
la cansancioznużenie, zmęczenie
el uso de drogasużywanie narkotyków
la diabetescukrzyca
el trastorno metabólico gravepoważne zaburzenia metabolizmu
la elección equivocadabłędny wybór
las alteraciones psíquicas gravespoważne zaburzenia psychiczne
adoptar otros hábitos perjudiciales graves para laprzyjmować inne szkodliwe dla zdrowia nawyki
dańar al sistema nerviosuszkadacac system nerwowy
adoptar las campańas de concienciación de los ciudstosowac kampanie uświadamiające obywateli
combatir las falsas creenciaszwalczyc fałszywe poglądy
perder las capacidad de concentraciónstracic umiejętności koncentracji
suministrar la nicotina a la sangredostarczyc nikotynę do krwi
sustituir el tabaco por la otra actividadzastąpic palenie innym zajęciem
marcar el objetowyznaczyc cel
echar de menos el tabacobrakowac papierosów
lamentarse por la pérdidażałowac straty
la falta de equilibriobrak równowagi
consultar al nutricionistaskonsultowac się z dietetykiem
dar a muchos beneficiosprzynosic wiele korzysci
la decisión que debes tomar cuanto antesdecyzja, którą musisz podjąc jak najszybciej
el cansancioznużenie, zmęczenie
el uso de drogasużywanie narkotyków
la diabetescukrzyca
el trastorno metabólico gravepoważne zaburzenia metabolizmu
la elección equivocadabłędny wybór
las alteraciones psíquicas gravespoważne zaburzenia psychiczne
adoptar otros hábitos perjudiciales graves para laprzyjmować inne szkodliwe dla zdrowia nawyki
dańar al sistema nerviosuszkadacac system nerwowy
adoptar las campańas de concienciación de los ciudstosowac kampanie uświadamiające obywateli
combatir las falsas creenciaszwalczyc fałszywe poglądy
perder las capacidad de concentraciónstracic umiejętności koncentracji
suministrar la nicotina a la sangredostarczyc nikotynę do krwi
sustituir el tabaco por la otra actividadzastąpic palenie innym zajęciem
marcar el objetowyznaczyc cel
echar de menos el tabacobrakowac papierosów
lamentarse por la pérdidażałowac straty
la falta de equilibriobrak równowagi
consultar al nutricionistaskonsultowac się z dietetykiem
dar a muchos beneficiosprzynosic wiele korzysci
la decisión que debes tomar cuanto antesdecyzja, którą musisz podjąc jak najszybciej
el cansancioznużenie, zmęczenie
el uso de drogasużywanie narkotyków
la diabetescukrzyca