Sistema de salud - System ochrony zdrowia - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
de seguro de saludubezpieczenie zdrowotne
caja de enfermedadkasa chorych
tratamiento gratiuto de los pobresbezpłatne leczenie ubogich
el coste de la asistencia hospitalariakoszt leczenia szpitalnego
pagar el seguroopłacić z ubezpieczenia
asistencia socialopieka społeczna
el gasto en atención de la saludwydatki na opiekę medyczną
los gastos médicoskoszty opieki medycznej
los gastos médicospokrycie kosztów leczenia
la prestación de la saludświadczenia zdrowotne
prestación de servicios socialesświadczenia socjalne
aseguradoubezpieczony
licencia por enfermedadurlop chorobowy
cuotas fijas pata la atención médicastałe opłaty za opiekę medyczną
derecho a...być uprawnionym do...
ser objeto de la atención médicabyć objętym opieką medyczną
perderá el derecho a las prestacionesstracić prawo do świadczeń
no reciben atención médicanie otrzymać opieki medycznej
corecer de segurobyć nieubezpieczonym
recuperar los costes deuzyskać zwrot kosztów