Tb500 verbos06 - Czasowniki06 - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
criarkarmic,hodowac,wychowywac mlode
cruzarkrzyzowac
probarseprzymierzac(ubranie)
proclamarproklamowac,obwieszczac
producirprodukowac
prohibirzabronic,zakazywac
romperlamac,rozbijac
saberwiedziec,znac
solermiec zwyczaj,byc przyzwyczajonym
sollozarszlochac,lkac
asistirbyc obecnym,uczeszczac
asustarseprzestraszyc sie
cogerbrac,chwytac,lapac
colegirzbierac
mencionarnapominac,wzmiankowac,nadmieniac
mentirklamac
pronunciarwymawiac
protegerchronic
responderodpowiadac
retirarcofac,wcofywac