los verbos - czasowniki z przegłosem - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
quererchcieć
empezarzaczynać
comenzarzaczynać2
cerrarzamykać
woleć
rozumieć
gubić
jeść podwieczorek
czuć
podlewać
kłamać
budzić się
myśleć
móc
wracać
latać
kłaść się
liczyć
kosztować
próbować
ruszać się
spotykać
pamiętać
zgadzać
spać
służyć
ubierać się
prosić
grać
zawierac
quererchcieć
empezarzaczynać
comenzarzaczynać2
cerrarzamykać
preferirwoleć
entenderrozumieć
perdergubić
merendarjeść podwieczorek
sentirczuć
regarpodlewać
mentirkłamać
despertarsebudzić się
pensarmyśleć
podermóc
volverwracać
volarlatać
acostarsekłaść się
contarliczyć
costarkosztować
probarpróbować
moverseruszać się
encontrarspotykać
recordarpamiętać
acordarzgadzać
dormirspać
servirsłużyć
restirseubierać się
pedirprosić
jugargrać
incluirzawierac
quererchcieć
empezarzaczynać
comenzarzaczynać2
cerrarzamykać
preferirwoleć
entenderrozumieć
perdergubić
merendarjeść podwieczorek
sentirczuć
regarpodlewać
mentirkłamać
despertarsebudzić się
pensarmyśleć
cerrarzamknąć
podermóc
volverwracać
volarlatać
acostarsekłaść się
contarliczyć
costarkosztować
probarpróbować
moverseruszać się
encontrarspotykać
acordarzgadzać
dormirspać
servirsłużyć
restirseubierać się
pedirprosić
jugargrać
incluirzawierać