Sistema - Ustrój - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
poderwładza
la democraciademokracja
dictaduradyktatura
monarquíamonarchia
oligarquíaoligarchia
repúblicarepublika
socialistasocjalistyczny
comunistakomunistyczny
comunismokomunizm
capitalistakapitalistyczny
totalitariototalitarny
totalitarismototalitaryzm
anarquíaanarchia
imperiocesarstwo