El estilo de vida - Styl życia - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
prioridadpriorytet
ser socialmente activosbyć aktywnym społecznie
vivir demasiado rápidożyć za szybko
viven a alta velocidadżyć w szalonym tempie
estar ocupadobyć zabieganym
sufren de stréscierpieć z powodu stresu
adaptar un estilo de vida saludableprzyjąć zdrowy tryb życia
disfrutar de la vidacieszyć się życiem
peusar positivamentemyśleć pozytywnie
optimistaoptymista
tener suerteuczucie szczęścia
ser un pesimista naciadobyć urodzonym pesymistą
estilo de vida saludablezdrowy tryb życia
carrerakariera
satisfacer sus necesidadeszaspokajać swoje potrzeby
avanceawansować
alguien a compartir las responsabilidadesdzielić z kimś obowiązki
adicto al trabajopracoholik
agotadowyczerpany
exceso de trabajoprzepracowany
extremadaamente agotadoskrajnie wyczerpany
frenteporadzić sobie
estilo de vida estresantestresujący styl życia
famasława
renunciar a la privacidadzrezygnować z prywatności
conocido personaje, celebridadznana osobistość, sława
la gente comúnzwykli ludzie
brillanteolśniewający
ser reconocidobyć rozpoznawczym
privilegiosprzywileje
de ser el centro de atención debyć w centrum uwagi
adoquínbrukowiec
chismesplotka
entrometidowścibski
sensacionalsensacyjny