Los verboooos - Czasowniki - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
contarliczyć, opowiadać
encontrarspotykać, znajdować
costarkosztować
sonarbrzmieć, dzwonić (budzik)
soñarśnić
volarlatać
podermóc
moverseruszać się
volverwracać
mordergryźć, kąsać
dolerboleć
dormirspać
morirumierać
probarmierzyć, przymierzać
pensarmyśleć
comenzarzaczynać
empezarzaczynać
cerrarzamykać
negarnegować
quererkochać, lubieć, chcieć
defenderbronić
perdertracić, gubić
preferirwoleć
sentirczuć (odczucia)
despedirżegnać, zwalniać
corregirpoprawiać
pedirprosić, zamawiać
repetir powtarzaćpowtarzać
medir mierzyć (wzrost)mierzyć (wzrost)
servir serwowaćserwować
vestir ubieraćubierać
teñir farbować, barwićfarbować, barwić
jugar grać, bawić sięgrać, bawić się
construir konstruowaćkonstruować
destruir niszczyćniszczyć
huir uciekaćuciekać
fluir płynąć, cieknąćpłynąć, cieknąć
concluir wyciągać wnioskiwyciągać wnioski
conocer znaćznać
traducir tłumaczyćtłumaczyć
conducir prowadzićprowadzić
obedecer zasługiwaćzasługiwać
reducir redukowaćredukować
vencer zwyciężaćzwyciężać
cocer gotowaćgotować
dirigir zarządzać, kierowaćzarządzać, kierować
coger wziąć, braćwziąć, brać
recoger zbierać (plony)zabierać (plony)
salir wychodzićwychodzić
venir przychodzićprzychodzić
tener miećmieć
poner kłaśćkłaść
traer nieść, przynosićnieść, przynosić
caer upadać, przewrócićupadać, przewrócić
oir słyszećsłyszeć
bañarse kąpać siękąpać się
lavarse myć sięmyć się
ducharse brać prysznicbrać prysznic
levantarse wstawaćwstawać
marcharse odchodzićodchodzić
seguir kontynuowaćkontynuować
saber wiedziećwiedzieć
decir mówićmówić
dar dawaćdawać
escribir pisarzpisać
poner kłaśćkłaść
ver widziećwidzieć
tirar wyrzucaćwyrzucać
buscar szukaćszukać
romper niszczyćniszczyć
saltar skakaćskakać
beber pićpić
comer jeśćjeść
vender sprzedawaćsprzedawać
recibir otrzymywaćotrzymywać
cubrir pokrywaćpokrywać
difundir roznosićroznosić
llegar przybywaćprzybywać