Por teléfono - Przez telefon - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
digameproszę mówić
digaproszę mówić
dimemów
de parte de quien?z kim mma przyjemność?
un momento, ahore se pone.moment, już podchodzi
está ocupadojest zajęty
no contestanie odpowiada
no puede ponersenie może podejść
se ha equivocadopomylić się
responde el contestador automáticoautomatyczna sekretarka