Una tienda tir3 - W sklepie tir3 - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
HHola, buenos días.Dzień dobry.
¿Que desea?co pani/pan sobie życzy?
Quería un bolígrafo.Chciałem długopis.
¿De qué color?Jakiego koloru?
Azul.Niebieski.
Pues mire, aquí tiene varios.Proszę spojrzeć, oto kilka.
Cuánto cuestan?Jaki koszt?
Este, 80 céntimos, y este otro, 2 euros.Ten, 80 centów, a ten, 2 euro.
Vale, pues me llevo este.Ok, więc biorę ten.
¿Qué quiere comprar?Co kupić?
¿Cómo lo dice?Jak to powiedzieć?
¿Pregunta precios?Pytania ceny?
¿Combra algo?Czy kupić coś?
¿Cuáles son más bonitas?Które są ładniejsze?
¿Este o este?To czy to?
Las verdes.Zielone.
¿Cuál es más barato?Co jest tańsze?
El rojo.Czerwone.
¿Cuáles prefieres?Co wolisz?
Los negros.Czarne.
¿Cuál compro?Które kupić?
¿Este o este?To czy to?
La azul es muy pequeña.Niebieska jest bardzo mała.
Las mas caras son las rojas.Najdroższe są czerwone.
Los verdes son muy bonitos.Zielone są najpiękniejsze.
¡El negro es precioso!Czarne jest piękne!
¿Cuánto cuestan estos zapatos?Ile kosztują te buty?
Esta camiseta, ¿cuánto cuesta?Ta koszula, ile kosztuje?