Eliza unidad 24 - La música - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
aplaudirklaskać
la baladaballada
canturrearnucić
los cascossłuchawki
el clipteledysk
el club de fansklub fanów
el compositorkompozytor
desafinarfałszować
el director de orquestadyrygent
interpretar = ejecutarwykonywać
el intérpretewykonawca
la lista de los éxitoslista przebojów
la música bailablemuzyka taneczna
clásicaklasyczna
de cámarakameralna
de jóvenesmłodzieżowa
étnicaetniczna
instrumentalinstrumentalna
popularludowa
relajanterelaksacyjna
religiosasakralna
el pinchadiscosdisc dżokej