Eliza unidad 21 negocios - Interesy-słówka - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
la acciónakcja
avalarporęczać,żyrować
la bolsagiełda
el cheque al portadorczek na okaziciela
el cheque nominativoczek imienny
la comisiónprowizja
la declaración de la rentazłożenie deklaracji podatkowej
depositardeponować
el depósitolokata
la devaluacióndewaluacja
los fondos de pensiónfundusz emerytalny
los impuestospodatki
la inflacióninflacja
ingresarwpłacić
el ingresowpływ,dochód
los interesesodsetki
la inversióninwestycja
invertirinwestować
la obligaciónobligacja
retirarwypłacić,wycofać
el sociowspólnik
el talonario de chequesksiążeczka czekowa
el trámiteformalność,procedura