Eliza unidad 21-1 - Słówka - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
no hay atajo sin trabajobez pracy nie ma kołaczy
la cuenta corrienterachunek bieżący
la tarjeta de créditokarta kredytowa
montar un negociootworzyć interes
la herboristeríasklep zielarski
el capitalkapitał
solicitar un créditowystąpić o kredyt
cualquier tipojakikolwiek rodzaj
el justificante del sueldozaświadczenie o zarobkach
el curaksiądz
la misamsza
casarse por la Iglesiabrać ślub kościelny
el bautizochrzest
casarse por lo civilbrać ślub cywilny
desempeñar un papelodgrywać rolę
el régimenustrój
proclamarogłosić
la libertad religiosawolność wyznaniowa
el frailezakonnik
la monjazakonnica
voluntariodobrowolny
qué quiere decirco oznacza
hasta qué puntodo jakiego stopnia
tocar maderaodpukać w niemalowane drewno
la competenciakonkurencja
supersticiosoprzesądny
la supersticiónprzesąd
el refránprzysłowie