Nuevo vocabulario 1 - Nowe słownictwo 1 - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
proveerdostarczyć/wyposażyć/zaopatrywać
encargarzlecać/obarczać/zalecać
de parte dew imieniu
ausentenieobecny
cordialserdeczny
cortesmenteuprzejmie
enfadarseobrazić się/ gniewać
siquieraprzynamniej
olvidozapomnienie
atribuirprzypisywać
en otras partesgdzie indziej
cortesiauprzejmość
dejadezniedbałość
dominantedominujący
finuradelikatność
enteramentezupełnie/ w zupełności
franquezaszczerość
dejarse llevar por la iraunosić sie gniewem
dejarse llevar por el panicowpaść w panikę
dejarse llevar por el orgullounieść sie ambicją
no dejarse llevar por los sentimientosnie bawić sie w sentymenty
aborrecernienawidzić/nie znosić
aborrecer a alguien de muertenienawidzić kogoś śmiertelnie
encogimientonieśmiałość/ bojaźliwość
por mi partejeśli o mnie chodzi
complecersecieszyć się
complecerpodobać się
complecer una peticionspełnić prośbę
exagerarwyolbrzymiać
ilustreznakomity/sławny/znamienny
ilustrarilustrować
ilustrarsezdobywać wiedzę
soberbiaduma
avarientochciwy
lerdoociężały/powolny
sensualzmysłowy
histrionicoteatralny
soberbiodumny/ wyniosły
infinitamentenieskończenie
funcionczynność
estimativoszacunkowy
persistentewytrzymały/nieustanny/trwały
ceguerazaślepienie
ceguera de la razonzamroczenie/ zaślepienie
sobriedadumiarkowanie/ wstrzemięźliwość
cualidadcecha/ właściwość
partir de cerozaczynać od zera
partir de algozaczynać od czegoś
partir de la base de quewychodzić z założenia, że
afluirnapływać
modestamenteskromnie
parcoumiarkowany/trzeźwy/powściągliwy
parco en palabraspowściągliwy w słowach
esmeradostaranny
esmerarsestarać się/ zadawać sobie trud
esmerarse de la limpiezaczyścić gruntowanie
se esmera en no cometer erroresdokłada starań, aby nie popełnić błędów
comodidadwygoda
anualmentedorocznie
aplicarnakładać/nanosić
bienestardobrobyt
suntuosidadprzepych/wystawność/luksus
vulgarzwyczajny/pospolity
humildeskromny
segadorkosiarz
tibidoletni/oziębły/niemrawy
carecer debyć pozbawionym czegoś/ nie mieć czegoś
conformidadzgodność
aplicarseprzykładać się
discreparróżnić się/ nie zgadzać się
carece de importancianie ma znaczenia
esfuerzowysiłek