El uso de preposiciones i - Przykładowe użycie przyimków i - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku: