Idiomas - el mundo - Idiomy związane z el mundo - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
el otro mundotamten świat
ser ombligo del mundopępek świata
mandar a alguien al otro mundoposłać kogoś na tamten świat
traer al mundo a alguienwydać kogoś na świat
desde que el mundo es mundojak świat światem
tener mucho mundowiele przeżyć, mieć wiele doświadczeń
no es nada del otro mundonie być niczym specjalnym
delante de todo el mundona oczach świata
el mundo es un pañueloświat jest mały
por nada en el mundoza nic w świecie
por esos mundos de Dioswszędzie, na całym świecie
había mucho gentebyło mnóstwo ludzi
hundirse el mundoświat się zawalił