Los verbos - Czasowniki nieregularne - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
serbyć
yo soyja jestem
tú eresty jesteś
el eson jest
nosotros somosmy jesteśmy
vosotros soiswy jesteście
ellos sononi są
estarbyć, znajdować się
estoyja znajduję się
estásty znajdujesz się
estáon jest
estamosmy jesteśmy
estáiswy znajdujecie się
estánoni są
tenermieć
tengoja mam
tienesty masz
tieneon ma
tenemosmy mamy
tenéiswy macie
tienenoni mają
hacerrobić
hagoja robię
hacesty robisz
haceon robi
hacemosmy robimy
hacéiswy robicie
hacenoni robią
dardać
doyja dam
dasty dasz
daon da
damosmy damy
daiswy dacie
danoni dadzą
iriść
voyja idę
vasty idziesz
vaon idzie
vamosmy idziemy
vaiswy idziecie
vanoni idą