Los verbos - Odmiana czasowników II- Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
oírsłuchać
oigosłucham
oyessłuchasz
oyesłucha
oímossłuchamy
oíssłuchacie
oyensłuchają
quererkochać
quierokocham
quiereskochasz
quierekocha
queremoskochamy
queréiskochacie
quierenkochają
podermóc
puedomogę
puedesmożesz
puedemoże
podemosmożemy
podéismożecie
puedenmogą
pedirprosić
pidoproszę
pidesprosisz
pideprosi
pedimosprosimy
pedísposicie
pidenproszą
jugargrać
juegogram
juegasgrasz
juegagra
jugamosgramy
jugáisgracie
juegangrają
venirprzychodzić
vengoprzychodzę
vienesprzychodzisz
vieneprzychodzi
venimosprzychodzimy
venísprzychodzicie
vienenprzychodzą
tenermieć
tengomam
tienesmasz
tienema
tenemosmamy
tenéismacie
tienenmają
decirmówić
digomówię
dicesmówisz
dicemówi
decimosmówimy
decísmówicie
dicenmówią
iriść
voyidę
vasidziesz
vaidzie
vamosidziemy
vaisidziecie
vanidą
serbyć
soyjestem
eresjesteś
esjest
somosjesteśmy
soisjesteście
son
construirkonstruować
construyokonstruuję
construyeskonstruujesz
construyekonstruuje
construimoskonstruujemy
construískonstruujecie
construyenkonstruują
destruirniszczyć
destruyoniszczę
destruyesniszczysz
destruyeniszczy
destruimosniszczymy
destruísniszczycie
destruyenniszczą
empezarzaczynać
empiezozaczynam
empiezaszaczynasz
empiezazaczyna
empezamoszaczynamy
empezáiszaczynacie
empiezanzaczynają
perdertracić
pierdotracę
pierdestracisz
pierdetraci
perdemostracimy
perdéistracicie
pierdentracą
pensarmyśleć
piensomyślę
piensasmyślisz
piensamyśli
pensamosmyślimy
pensáismyślicie
piensanmyślą
despertarsebudzić się
me despiertobudzę się
te despiertasbudzisz się
se despiertabudzi się
nos despertamosbudzimy się
os despertáisbudzicie się
se despiertanbudzą się
volverwracać
vuelvowracam
vuelveswracasz
vuelvewraca
volvemoswracamy
volvéiswracacie
vuelvenwracają
comenzarwystartować
comienzostartuję
comienzasstartujesz
comienzastartuje
comenzamosstartujemy
comenzáisstartujecie
comienzanstartują
entenderrozumieć
entiendorozumiem
entiendesrozumiesz
entienderozumie
entendemosrozumiemy
entendéisrozumiecie
entiendenrozumieją
encontrarspotykać
encuentrospotykam
encuentrasspotykasz
encuentraspotyka
encontramosspotykamy
encontráisspotykacie
encuentranspotykają
dormirspać
duermośpię
duermesśpisz
duermeśpi
dormimosśpimy
dormísśpicie
duermenśpią
costarkosztować
cuestokosztuję
cuestaskosztujesz
cuestakosztuje
costamoskosztujemy
costáiskosztujecie
cuestankosztują
recordarpamiętać
recuerdopamiętam
recuerdaspamiętasz
recuerdapamięta
recordamospamiętamy
recordáispamiętacie
recuerdanpamiętają
acostarsekłaść się
me acuestokładę się
te acuestaskładziesz się
se acuestakładzie się
nos acostamoskładziemy się
os acostáiskładziecie się
se acuestankładą się
servirpodawać
sirvopodaję
sirvespodajesz
sirvepodaje
servimospodajemy
servíspodajecie
sirvenpodają
vestirseubierać się
me vistoubieram się
te vistesubierasz się
se visteubiera się
nos vestimosubieramy się
os vestísubieracie się
se vistenubierają się
dardawać
doydaję
dasdajesz
dadaje
damosdajemy
daisdajecie
dandają
hacerrobić
hagorobię
hacesrobisz
hacerobi
hacemosrobimy
hacéisrobicie
hacenrobią
traducirtłumaczyć
traduzcotłumaczę
traducestłumaczysz
traducetłumaczy
traducimostłumaczymy
traducístłumaczycie
traducentłumaczą
salirwychodzić
salgowychodzę
saleswychodzisz
salewychodzi
salimoswychodzimy
salíswychodzicie
salenwychodzą
conocerznać
conozcoznam
conocesznasz
conocezna
conocemosznamy
conocéisznacie
conocenznają
saberwiedzieć
wiem
sabeswiesz
sabewie
sabemoswiemy
sabéiswiecie
sabenwiedzą
ponerkłaść
pongokładę
poneskładziesz
ponekładzie
ponemoskładziemy
ponéiskładziecie
ponenkładą
producirprodukować
produzcoprodukuję
producesprodukujesz
produceprodukuje
producimosprodukujemy
producísprodukujecie
producenprodukują
reducirredukować
reduzcoredukuję
reducesredukujesz
reduceredukuje
reducimosredukujemy
reducísredukujecie
reducenredukują
conducirjechać
conduzcojadę
conducesjedziesz
conducejedzie
conducimosjedziemy
conducísjedziecie
conducenjadą
estarbyć
estoyjestem
estásjesteś
estájest
estamosjesteśmy
estáisjesteście
están
construirkonstruować
construyokonstruuję
construyeskonstruujesz
construyekonstruuje
construimoskonstruujemy
construískonstruujecie
construyenkonstruują
huiruciekać
huyouciekam
huyesuciekasz
huyeucieka
huimosuciekamy
huísuciekacie
huyenuciekają