Marcha3 - Lista de palabras1 (1) - Zestaw słówek do nauki języka hiszpańskiego.

Słówko po hiszpańsku:Słówko po polsku:
ingresae/ entrar/ apuntarse/ inscribirsewstąpic, przystapic, zapisac sie
recorrer/ andar/ pasar/ transitarprzemierzac, przechodzic
transladarse/ mudarseprzeprowadzac się
estrenar/ inaugurarwyświetlac premierę
obtener/ conseguirotrzymac, uzyskac
chocarzderzyc się
el chiste/ la bromażart, kawał
la excusa/ el pretextowymówka
esforzarse/ trabajar/ lucharwysilic się
acudir a/ asistirprzybywac na
atasco/ mucho tráficokorek
comprobarsprawdzac